ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sun28052023

LAST_UPDATEThu, 18 May 2023 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2015 31η Συνεδρίαση Τακτική 2-12-2015 (301-321)

31η Συνεδρίαση Τακτική 2-12-2015 (301-321)

31η Συνεδρίαση Τακτική 2-12-2015 (301-321)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

321 - Αποδοχή παραχώρησης τμήματος ιδιοκτησίας Κων. Αλεξανδρόπουλου  στην Αμαλιάδα 321 - Αποδοχή παραχώρησης τμήματος ιδιοκτησίας Κων. Αλεξανδρόπουλου στην Αμαλιάδα

hot!
Date added: 12/04/2015
Date modified: 12/04/2015
Filesize: 171.81 kB
Downloads: 1260

321 - Αποδοχή παραχώρησης τμήματος ιδιοκτησίας Κων. Αλεξανδρόπουλου  στην Αμαλιάδα

320 - Αποδοχή παραχώρησης τμήματος ιδιοκτησίας Αθανάσιου & Γεωργίας Μαρινοπούλου στην Αμαλιάδα 320 - Αποδοχή παραχώρησης τμήματος ιδιοκτησίας Αθανάσιου & Γεωργίας Μαρινοπούλου στην Αμαλιάδα

hot!
Date added: 12/04/2015
Date modified: 12/04/2015
Filesize: 174.97 kB
Downloads: 1218

320 - Αποδοχή παραχώρησης τμήματος ιδιοκτησίας Αθανάσιου & Γεωργίας Μαρινοπούλου στην Αμαλιάδα

319 - Γνωμοδότηση δικηγόρου Αθανασίας Καραμέρου σχετικά με την άσκηση ένδικου μέσου 319 - Γνωμοδότηση δικηγόρου Αθανασίας Καραμέρου σχετικά με την άσκηση ένδικου μέσου

hot!
Date added: 12/10/2015
Date modified: 12/10/2015
Filesize: 130.21 kB
Downloads: 1552

319 - Γνωμοδότηση δικηγόρου Αθανασίας Καραμέρου σχετικά με την άσκηση ένδικου μέσου

318 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην προσφυγή της ΚΥΚΝΟΣ Α.Ε. κατά του Δήμου 318 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην προσφυγή της ΚΥΚΝΟΣ Α.Ε. κατά του Δήμου

hot!
Date added: 12/10/2015
Date modified: 12/10/2015
Filesize: 163.19 kB
Downloads: 1577

318 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην προσφυγή της ΚΥΚΝΟΣ Α.Ε. κατά του Δήμου

317 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην έφεση Γιαννούλας Στεργιοπούλου – Μαρτζάκλη και λοιπών 317 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην έφεση Γιαννούλας Στεργιοπούλου – Μαρτζάκλη και λοιπών

hot!
Date added: 12/10/2015
Date modified: 12/10/2015
Filesize: 129.79 kB
Downloads: 1535

317 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην έφεση Γιαννούλας Στεργιοπούλου – Μαρτζάκλη και λοιπών

316 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή Ιωάννη Πλούμη κατά Δήμου 316 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή Ιωάννη Πλούμη κατά Δήμου

hot!
Date added: 12/10/2015
Date modified: 12/10/2015
Filesize: 128.91 kB
Downloads: 1633

316 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή Ιωάννη Πλούμη κατά Δήμου

315 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή Ανδρέα Σεϊντή κατά του Δήμου 315 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή Ανδρέα Σεϊντή κατά του Δήμου

hot!
Date added: 12/10/2015
Date modified: 12/10/2015
Filesize: 128.09 kB
Downloads: 1535

315 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή Ανδρέα Σεϊντή κατά του Δήμου

314 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με αίτημα Ιωάννη Ανυφαντοπούλου 314 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με αίτημα Ιωάννη Ανυφαντοπούλου

hot!
Date added: 12/10/2015
Date modified: 12/10/2015
Filesize: 130.05 kB
Downloads: 1511

314 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με αίτημα Ιωάννη Ανυφαντοπούλου

313 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για άσκηση ανακοπής κατά της αρ. 641'2015 διαταγής πληρωμής 313 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για άσκηση ανακοπής κατά της αρ. 641'2015 διαταγής πληρωμής

hot!
Date added: 12/10/2015
Date modified: 12/10/2015
Filesize: 130.12 kB
Downloads: 1547

313 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για άσκηση ανακοπής κατά της αρ. 641'2015 διαταγής πληρωμής

311 - Κατάρτιση όρων πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  των Νομικών Προσώπων του Δήμου ΗΛΙΔΑΣ 311 - Κατάρτιση όρων πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ των Νομικών Προσώπων του Δήμου ΗΛΙΔΑΣ

hot!
Date added: 12/04/2015
Date modified: 12/04/2015
Filesize: 199.6 kB
Downloads: 1195

311 - Κατάρτιση όρων πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  των Νομικών Προσώπων του Δήμου ΗΛΙΔΑΣ

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS