ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Wed27092023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2015 30η Συνεδρίαση Τακτική 18-11-2015 (288-300)

30η Συνεδρίαση Τακτική 18-11-2015 (288-300)

30η Συνεδρίαση Τακτική 18-11-2015 (288-300)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

300 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή Γεωργίου Χριστόπουλου  κατά του Δήμου 300 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή Γεωργίου Χριστόπουλου κατά του Δήμου

hot!
Date added: 11/26/2015
Date modified: 11/26/2015
Filesize: 129.41 kB
Downloads: 1618

300 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή Γεωργίου Χριστόπουλου  κατά του Δήμου

299 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή Ευσταθίου – Νεκταρίου Καραπάνου κατά του Δήμου 299 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή Ευσταθίου – Νεκταρίου Καραπάνου κατά του Δήμου

hot!
Date added: 11/26/2015
Date modified: 11/26/2015
Filesize: 130.19 kB
Downloads: 1625

299 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή Ευσταθίου – Νεκταρίου Καραπάνου κατά του Δήμου

298 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στις διαταγές πληρωμής γραφείων μελετών Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. 298 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στις διαταγές πληρωμής γραφείων μελετών Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

hot!
Date added: 11/26/2015
Date modified: 11/26/2015
Filesize: 131.09 kB
Downloads: 1791

298 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στις διαταγές πληρωμής γραφείων μελετών Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

297 -Αποδοχή παραχώρησης τμήματος ιδιοκτησίας Κυριακούλας Φωτοπούλου στην Αμαλιάδα 297 -Αποδοχή παραχώρησης τμήματος ιδιοκτησίας Κυριακούλας Φωτοπούλου στην Αμαλιάδα

hot!
Date added: 11/26/2015
Date modified: 11/26/2015
Filesize: 171.69 kB
Downloads: 1610

297 -Αποδοχή παραχώρησης τμήματος ιδιοκτησίας Κυριακούλας Φωτοπούλου στην Αμαλιάδα

296 - Καθορισμός τιμής ενοικίασης χώρου στέγασης και φύλαξης αδέσποτων ζώων 296 - Καθορισμός τιμής ενοικίασης χώρου στέγασης και φύλαξης αδέσποτων ζώων

hot!
Date added: 11/26/2015
Date modified: 11/26/2015
Filesize: 158.69 kB
Downloads: 1729

296 - Καθορισμός τιμής ενοικίασης χώρου στέγασης και φύλαξης αδέσποτων ζώων

295 - Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 295 - Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

hot!
Date added: 11/26/2015
Date modified: 11/26/2015
Filesize: 172.11 kB
Downloads: 1551

295 - Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

294 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2015 294 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2015

hot!
Date added: 11/26/2015
Date modified: 11/26/2015
Filesize: 134.46 kB
Downloads: 1586

294 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2015

293 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 293 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού

hot!
Date added: 11/26/2015
Date modified: 11/26/2015
Filesize: 167.67 kB
Downloads: 1552

293 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού

292 - Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 292 - Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

hot!
Date added: 11/26/2015
Date modified: 11/26/2015
Filesize: 253.47 kB
Downloads: 1786

292 - Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

292 - Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 292 - Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

hot!
Date added: 11/26/2015
Date modified: 11/26/2015
Filesize: 253.47 kB
Downloads: 1596

292 - Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS