ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Thu08062023

LAST_UPDATEWed, 31 May 2023 9am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2015 25η Συνεδρίαση Τακτική 2-10-2015 (235-249)

25η Συνεδρίαση Τακτική 2-10-2015 (235-249)

25η Συνεδρίαση Τακτική 2-10-2015 (235-249)

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Ascendant ]

246 - Έγκριση πρακτικού & κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας Ανταλλακτικά ύδρευσης - Προμήθεια υδρομέτρων 246 - Έγκριση πρακτικού & κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας Ανταλλακτικά ύδρευσης - Προμήθεια υδρομέτρων

hot!
Date added: 10/12/2015
Date modified: 10/12/2015
Filesize: 135.55 kB
Downloads: 1727

246 - Έγκριση πρακτικού & κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας Ανταλλακτικά ύδρευσης - Προμήθεια υδρομέτρων

248 - Παροχή γνωμοδότησης άσκησης ένδικου μέσου κατά αποφάσεων Λιμενικής Αρχής Κατακόλου 248 - Παροχή γνωμοδότησης άσκησης ένδικου μέσου κατά αποφάσεων Λιμενικής Αρχής Κατακόλου

hot!
Date added: 10/12/2015
Date modified: 10/12/2015
Filesize: 142.43 kB
Downloads: 1616

248 - Παροχή γνωμοδότησης άσκησης ένδικου μέσου κατά αποφάσεων Λιμενικής Αρχής Κατακόλου

244 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ.25364'14-09-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας 244 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ.25364'14-09-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

hot!
Date added: 10/12/2015
Date modified: 10/12/2015
Filesize: 133.91 kB
Downloads: 1604

244 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ.25364'14-09-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

245 - Κατακύρωση δημοπρασίας του έργου Συντήρηση πλατειών & πεζοδρόμων 245 - Κατακύρωση δημοπρασίας του έργου Συντήρηση πλατειών & πεζοδρόμων

hot!
Date added: 10/12/2015
Date modified: 10/12/2015
Filesize: 166.54 kB
Downloads: 1585

245 - Κατακύρωση δημοπρασίας του έργου Συντήρηση πλατειών & πεζοδρόμων

242 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2015 242 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2015

hot!
Date added: 10/12/2015
Date modified: 10/12/2015
Filesize: 150.27 kB
Downloads: 1580

242 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2015

249 - Αίτημα έγκρισης δαπάνης δικηγόρου Αμαλιάδας κ. Δημητρίου Πιτσούνη 249 - Αίτημα έγκρισης δαπάνης δικηγόρου Αμαλιάδας κ. Δημητρίου Πιτσούνη

hot!
Date added: 10/12/2015
Date modified: 10/12/2015
Filesize: 129.02 kB
Downloads: 1576

249 - Αίτημα έγκρισης δαπάνης δικηγόρου Αμαλιάδας κ. Δημητρίου Πιτσούνη

240 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ.26058'21-09-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας 240 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ.26058'21-09-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

hot!
Date added: 10/12/2015
Date modified: 10/12/2015
Filesize: 133.6 kB
Downloads: 1570

240 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ.26058'21-09-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

241 - Σύνταξη προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 241 - Σύνταξη προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

hot!
Date added: 10/12/2015
Date modified: 10/12/2015
Filesize: 137.89 kB
Downloads: 1567

241 - Σύνταξη προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

247 - Έγκριση άσκησης ένδικου μέσου κατά της 158'2015 απόφασης Μονομελούς Εφετείου Πατρών 247 - Έγκριση άσκησης ένδικου μέσου κατά της 158'2015 απόφασης Μονομελούς Εφετείου Πατρών

hot!
Date added: 10/12/2015
Date modified: 10/12/2015
Filesize: 144 kB
Downloads: 1540

247 - Έγκριση άσκησης ένδικου μέσου κατά της 158'2015 απόφασης Μονομελούς Εφετείου Πατρών

243 - Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου Αποκατάσταση βατότητας δρόμου Τ.Κ. Βελανιδίου λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 243 - Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου Αποκατάσταση βατότητας δρόμου Τ.Κ. Βελανιδίου λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

hot!
Date added: 10/12/2015
Date modified: 10/12/2015
Filesize: 182.16 kB
Downloads: 1526

243 - Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου Αποκατάσταση βατότητας δρόμου Τ.Κ. Βελανιδίου λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS