ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Wed07062023

LAST_UPDATEWed, 31 May 2023 9am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2015 24η Συνεδρίαση Τακτική 21-9-2015 (228-234)

24η Συνεδρίαση Τακτική 21-9-2015 (228-234)

24η Συνεδρίαση Τακτική 21-9-2015 (228-234)

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Ascendant ]

228 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 228 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού

hot!
Date added: 10/02/2015
Date modified: 10/02/2015
Filesize: 119.67 kB
Downloads: 1552

228 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού

233 - Παροχή γνωμοδότησης άσκησης ένδικου μέσου κατά της 158'2015 απόφασης Μονομελούς Εφετείου Πατρών 233 - Παροχή γνωμοδότησης άσκησης ένδικου μέσου κατά της 158'2015 απόφασης Μονομελούς Εφετείου Πατρών

hot!
Date added: 09/29/2015
Date modified: 09/29/2015
Filesize: 142.56 kB
Downloads: 1551

233 - Παροχή γνωμοδότησης άσκησης ένδικου μέσου κατά της 158'2015 απόφασης Μονομελούς Εφετείου Πατρών

229 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2015 229 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2015

hot!
Date added: 09/29/2015
Date modified: 09/29/2015
Filesize: 145.77 kB
Downloads: 1547

229 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2015

234 - Παροχή γνωμοδότησης άσκησης ένδικου μέσου κατά της 16'2015 απόφασης Ειρηνοδικείου Αμαλιάδας 234 - Παροχή γνωμοδότησης άσκησης ένδικου μέσου κατά της 16'2015 απόφασης Ειρηνοδικείου Αμαλιάδας

hot!
Date added: 09/29/2015
Date modified: 09/29/2015
Filesize: 141.44 kB
Downloads: 1542

234 - Παροχή γνωμοδότησης άσκησης ένδικου μέσου κατά της 16'2015 απόφασης Ειρηνοδικείου Αμαλιάδας

230 - Κατακύρωση δημοπρασίας του έργου Επούλωση λάκκων 2015 230 - Κατακύρωση δημοπρασίας του έργου Επούλωση λάκκων 2015

hot!
Date added: 09/29/2015
Date modified: 09/29/2015
Filesize: 166.06 kB
Downloads: 1535

230 - Κατακύρωση δημοπρασίας του έργου Επούλωση λάκκων 2015

228 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση προϋπολογισμού 228 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση προϋπολογισμού

hot!
Date added: 09/29/2015
Date modified: 09/29/2015
Filesize: 169.54 kB
Downloads: 1530

228 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση προϋπολογισμού

232 - Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας Ανταλλακτικά ύδρευσης - Προμήθεια υδρομέτρων 232 - Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας Ανταλλακτικά ύδρευσης - Προμήθεια υδρομέτρων

hot!
Date added: 09/29/2015
Date modified: 09/29/2015
Filesize: 148.19 kB
Downloads: 1527

232 - Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας Ανταλλακτικά ύδρευσης - Προμήθεια υδρομέτρων

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS