ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sun28052023

LAST_UPDATEThu, 18 May 2023 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2015 22η Συνεδρίαση Τακτική 25-8-2015 (206-218)

22η Συνεδρίαση Τακτική 25-8-2015 (206-218)

22η Συνεδρίαση Τακτική 25-8-2015 (206-218)

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Ascendant ]

211 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 19525'13-07-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας 211 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 19525'13-07-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

hot!
Date added: 08/28/2015
Date modified: 08/28/2015
Filesize: 132.81 kB
Downloads: 1626
211 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 19525'13-07-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

217 -Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή Θεοδώρου Δαλαμάγκα κατά του Δήμου 217 -Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή Θεοδώρου Δαλαμάγκα κατά του Δήμου

hot!
Date added: 08/28/2015
Date modified: 08/28/2015
Filesize: 127.95 kB
Downloads: 1605
217 -Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή Θεοδώρου Δαλαμάγκα κατά του Δήμου

214 - Ανάθεση του έργου Ολοκλήρωση αποκατάστασης γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Γερακίου 214 - Ανάθεση του έργου Ολοκλήρωση αποκατάστασης γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Γερακίου

hot!
Date added: 08/28/2015
Date modified: 08/28/2015
Filesize: 82.92 kB
Downloads: 1580
214 - Ανάθεση του έργου Ολοκλήρωση αποκατάστασης γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Γερακίου

218 -Κατάρτιση όρων διαγωνισμού προμήθειας Ανταλλακτικά ύδρευσης - Προμήθεια υδρομέτρων, συγκρότηση επιτροπής 218 -Κατάρτιση όρων διαγωνισμού προμήθειας Ανταλλακτικά ύδρευσης - Προμήθεια υδρομέτρων, συγκρότηση επιτροπής

hot!
Date added: 08/28/2015
Date modified: 08/28/2015
Filesize: 202.96 kB
Downloads: 1555
218 -Κατάρτιση όρων διαγωνισμού προμήθειας Ανταλλακτικά ύδρευσης - Προμήθεια υδρομέτρων, συγκρότηση επιτροπής

212 - Επί αιτήσεως Σεϊντή Πελαγίας για την αποδοχή δωρεάς 212 - Επί αιτήσεως Σεϊντή Πελαγίας για την αποδοχή δωρεάς

hot!
Date added: 08/28/2015
Date modified: 08/28/2015
Filesize: 120.9 kB
Downloads: 1544
212 - Επί αιτήσεως Σεϊντή Πελαγίας για την αποδοχή δωρεάς

215 - Έγκριση άσκησης ένδικων μέσων κατά της αρ. 18'2015 απόφαση Ειρηνοδικείου Αμαλιάδας 215 - Έγκριση άσκησης ένδικων μέσων κατά της αρ. 18'2015 απόφαση Ειρηνοδικείου Αμαλιάδας

hot!
Date added: 08/28/2015
Date modified: 08/28/2015
Filesize: 130.94 kB
Downloads: 1541
215 - Έγκριση άσκησης ένδικων μέσων κατά της αρ. 18'2015 απόφαση Ειρηνοδικείου Αμαλιάδας

216 -Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή Σκουρφούντα Βασιλείου κατά του Δήμου 216 -Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή Σκουρφούντα Βασιλείου κατά του Δήμου

hot!
Date added: 08/28/2015
Date modified: 08/28/2015
Filesize: 128.36 kB
Downloads: 1538
216 -Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή Σκουρφούντα Βασιλείου κατά του Δήμου

209 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 22104'11-08-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας 209 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 22104'11-08-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

hot!
Date added: 08/28/2015
Date modified: 08/28/2015
Filesize: 132.52 kB
Downloads: 1534
209 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 22104'11-08-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

210 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 19988'17-07-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας 210 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 19988'17-07-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

hot!
Date added: 08/28/2015
Date modified: 08/28/2015
Filesize: 132.73 kB
Downloads: 1534
210 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 19988'17-07-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

213 - Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για το ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 213 - Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για το ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

hot!
Date added: 08/28/2015
Date modified: 08/28/2015
Filesize: 169.58 kB
Downloads: 1529
213 - Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για το ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS