ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue30052023

LAST_UPDATEThu, 18 May 2023 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2015 20η Συνεδρίαση Τακτική 4-8-2015 (191-198)

20η Συνεδρίαση Τακτική 4-8-2015 (191-198)

20η Συνεδρίαση Τακτική 4-8-2015 (191-198)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

191 - Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας κάδων απορριμμάτων 191 - Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας κάδων απορριμμάτων

hot!
Date added: 08/07/2015
Date modified: 08/07/2015
Filesize: 178.74 kB
Downloads: 1590

191 - Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας κάδων απορριμμάτων

192 - Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων – μηχανημάτων 192 - Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων – μηχανημάτων

hot!
Date added: 08/07/2015
Date modified: 08/07/2015
Filesize: 163.81 kB
Downloads: 1561

192 - Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων – μηχανημάτων

193 - Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση δημοτικού φωτισμού Τ.Κ. Αγραπιδοχωρίου 193 - Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση δημοτικού φωτισμού Τ.Κ. Αγραπιδοχωρίου

hot!
Date added: 08/07/2015
Date modified: 08/07/2015
Filesize: 163.61 kB
Downloads: 1449

193 - Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση δημοτικού φωτισμού Τ.Κ. Αγραπιδοχωρίου

194 - Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 194 - Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

hot!
Date added: 08/07/2015
Date modified: 08/07/2015
Filesize: 182.83 kB
Downloads: 1526

194 - Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

195 -Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου Επούλωση λάκκων 2015 - συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού 195 -Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου Επούλωση λάκκων 2015 - συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού

hot!
Date added: 08/07/2015
Date modified: 08/07/2015
Filesize: 325.31 kB
Downloads: 1549

195 -Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου Επούλωση λάκκων 2015 - συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού

196 -Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου Συντήρηση πλατειών & πεζοδρόμων - συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού 196 -Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου Συντήρηση πλατειών & πεζοδρόμων - συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού

hot!
Date added: 08/07/2015
Date modified: 08/07/2015
Filesize: 324.26 kB
Downloads: 1486

196 -Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου Συντήρηση πλατειών & πεζοδρόμων - συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού

197 - Αίτημα έγκρισης δαπάνης δικηγόρου Αμαλιάδας κ. Καραγιάννη Δημήτριου 197 - Αίτημα έγκρισης δαπάνης δικηγόρου Αμαλιάδας κ. Καραγιάννη Δημήτριου

hot!
Date added: 08/07/2015
Date modified: 08/07/2015
Filesize: 128.62 kB
Downloads: 1514

197 - Αίτημα έγκρισης δαπάνης δικηγόρου Αμαλιάδας κ. Καραγιάννη Δημήτριου

198 - Αίτημα έγκρισης δαπάνης δικηγόρου Αμαλιάδας κ. Αναγνωστοπούλου Αθανασίας 198 - Αίτημα έγκρισης δαπάνης δικηγόρου Αμαλιάδας κ. Αναγνωστοπούλου Αθανασίας

hot!
Date added: 08/21/2015
Date modified: 08/21/2015
Filesize: 127.75 kB
Downloads: 1558

198 - Αίτημα έγκρισης δαπάνης δικηγόρου Αμαλιάδας κ. Αναγνωστοπούλου Αθανασίας

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS