ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sun28052023

LAST_UPDATEThu, 18 May 2023 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2015 14η Συνεδρίαση Τακτική 23-6-2015 (150-167)

14η Συνεδρίαση Τακτική 23-6-2015 (150-167)

14η Συνεδρίαση Τακτική 23-6-2015 (150-167)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

150 -Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 150 -Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού

hot!
Date added: 06/30/2015
Date modified: 06/30/2015
Filesize: 138.38 kB
Downloads: 1210

150 -Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού

151 - Κατακύρωση διαγωνισμού της εργασίας Παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία μονάδας δεματοποίησης Α.Σ.Α. δήμου Ήλιδας 151 - Κατακύρωση διαγωνισμού της εργασίας Παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία μονάδας δεματοποίησης Α.Σ.Α. δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 06/30/2015
Date modified: 06/30/2015
Filesize: 167.37 kB
Downloads: 1334

151 - Κατακύρωση διαγωνισμού της εργασίας Παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία μονάδας δεματοποίησης Α.Σ.Α. δήμου Ήλιδας

152 - Επί ενστάσεως κατά του διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών 152 - Επί ενστάσεως κατά του διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών

hot!
Date added: 06/30/2015
Date modified: 06/30/2015
Filesize: 139.73 kB
Downloads: 1165

152 - Επί ενστάσεως κατά του διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών

153 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 15888΄10-06-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας 153 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 15888΄10-06-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

hot!
Date added: 06/30/2015
Date modified: 06/30/2015
Filesize: 133.22 kB
Downloads: 1174

153 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 15888΄10-06-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

154 - Αποδοχή δωρεάς ασφαλτομίγματος 154 - Αποδοχή δωρεάς ασφαλτομίγματος

hot!
Date added: 06/30/2015
Date modified: 06/30/2015
Filesize: 168.35 kB
Downloads: 1272

154 - Αποδοχή δωρεάς ασφαλτομίγματος

155 - Προέλεγχος οικονομικού απολογισμού έτους 2013 Δήμου Ήλιδας 155 - Προέλεγχος οικονομικού απολογισμού έτους 2013 Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 06/30/2015
Date modified: 06/30/2015
Filesize: 227.63 kB
Downloads: 1237

155 - Προέλεγχος οικονομικού απολογισμού έτους 2013 Δήμου Ήλιδας

156 - Προέλεγχος ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2013 Δήμου Ήλιδας 156 - Προέλεγχος ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2013 Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 06/30/2015
Date modified: 06/30/2015
Filesize: 152.05 kB
Downloads: 1200

156 - Προέλεγχος ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2013 Δήμου Ήλιδας

157 - Προέλεγχος οικονομικού απολογισμού έτους 2014 Δήμου Ήλιδας 157 - Προέλεγχος οικονομικού απολογισμού έτους 2014 Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 06/30/2015
Date modified: 06/30/2015
Filesize: 147.32 kB
Downloads: 1207

157 - Προέλεγχος οικονομικού απολογισμού έτους 2014 Δήμου Ήλιδας

158 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2015 158 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2015

hot!
Date added: 06/30/2015
Date modified: 06/30/2015
Filesize: 90.67 kB
Downloads: 1515

158 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2015

159 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 15533΄08-06-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας 159 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 15533΄08-06-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

hot!
Date added: 06/30/2015
Date modified: 06/30/2015
Filesize: 133 kB
Downloads: 1497

159 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 15533΄08-06-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS