ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sun28052023

LAST_UPDATEThu, 18 May 2023 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2015 9η Συνεδρίαση Τακτική 8-5-2015 (104-118)

9η Συνεδρίαση Τακτική 8-5-2015 (104-118)

9η Συνεδρίαση Τακτική 8-5-2015 (104-118)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

105 - Έγκριση πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης εξοπλισμού πληροφορικής - εφαρμογών λογισμικού 105 - Έγκριση πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης εξοπλισμού πληροφορικής - εφαρμογών λογισμικού

hot!
Date added: 05/18/2015
Date modified: 05/18/2015
Filesize: 104.53 kB
Downloads: 1280

105 - Έγκριση πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης εξοπλισμού πληροφορικής - εφαρμογών λογισμικού

106 - Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 11586'05-05-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας 106 - Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 11586'05-05-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

hot!
Date added: 05/18/2015
Date modified: 05/18/2015
Filesize: 133.43 kB
Downloads: 1315

106 - Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 11586'05-05-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

108 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2015 108 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2015

hot!
Date added: 05/18/2015
Date modified: 05/18/2015
Filesize: 160.01 kB
Downloads: 1239

108 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2015

109 - Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικής Βιβλιοθήκης δήμου ΄Ηλιδας 109 - Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικής Βιβλιοθήκης δήμου ΄Ηλιδας

hot!
Date added: 05/18/2015
Date modified: 05/18/2015
Filesize: 434.61 kB
Downloads: 1304

109 - Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικής Βιβλιοθήκης δήμου ΄Ηλιδας

110 - Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου Ενεργειακή αναβάθμιση Λαζαράκειου Δημοτικού Μεγάρου  δήμου ΄Ηλιδας 110 - Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου Ενεργειακή αναβάθμιση Λαζαράκειου Δημοτικού Μεγάρου δήμου ΄Ηλιδας

hot!
Date added: 05/18/2015
Date modified: 05/18/2015
Filesize: 515.34 kB
Downloads: 1248

110 - Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου Ενεργειακή αναβάθμιση Λαζαράκειου Δημοτικού Μεγάρου  δήμου ΄Ηλιδας

111 - Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 10242-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας 111 - Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 10242-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

hot!
Date added: 05/18/2015
Date modified: 05/18/2015
Filesize: 133.9 kB
Downloads: 1604

111 - Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 10242-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

112 - Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 9374-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας 112 - Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 9374-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

hot!
Date added: 05/18/2015
Date modified: 05/18/2015
Filesize: 133.67 kB
Downloads: 1601

112 - Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 9374-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

113 - Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 8775-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας 113 - Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 8775-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

hot!
Date added: 05/18/2015
Date modified: 05/18/2015
Filesize: 132.74 kB
Downloads: 1574

113 - Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 8775-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

114 - Έγκριση πρακτικού & κατακύρωση Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 114 - Έγκριση πρακτικού & κατακύρωση Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

hot!
Date added: 05/18/2015
Date modified: 05/18/2015
Filesize: 176.68 kB
Downloads: 1793

114 - Έγκριση πρακτικού & κατακύρωση Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

116 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην υπόθεση κατηγορίας πρώην Αντιδημάρχου κ. Παναγιωτάρα Δημήτριου 116 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην υπόθεση κατηγορίας πρώην Αντιδημάρχου κ. Παναγιωτάρα Δημήτριου

hot!
Date added: 05/18/2015
Date modified: 05/18/2015
Filesize: 131.38 kB
Downloads: 1595

116 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην υπόθεση κατηγορίας πρώην Αντιδημάρχου κ. Παναγιωτάρα Δημήτριου

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS