ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sat03062023

LAST_UPDATEWed, 31 May 2023 9am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2015 3η Συνεδρίαση Τακτική 18-2-2015 (23-43)

3η Συνεδρίαση Τακτική 18-2-2015 (23-43)

3η Συνεδρίαση Τακτική 18-2-2015 (23-43)

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Ascendant ]

42 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή μικροδιαφοράς της ομόρρυθμης εταιρείας «Γ. Ζαφειρόπουλος – Γ. Αντωνόπουλος Ο.Ε.» 42 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή μικροδιαφοράς της ομόρρυθμης εταιρείας «Γ. Ζαφειρόπουλος – Γ. Αντωνόπουλος Ο.Ε.»

hot!
Date added: 03/04/2015
Date modified: 03/04/2015
Filesize: 80.04 kB
Downloads: 1679

42 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή μικροδιαφοράς της ομόρρυθμης εταιρείας «Γ. Ζαφειρόπουλος – Γ. Αντωνόπουλος Ο.Ε.»

43 - Επί εγγράφου δικηγόρου Αμαλιάδας κ. Σωκράτη Καλύβα 43 - Επί εγγράφου δικηγόρου Αμαλιάδας κ. Σωκράτη Καλύβα

hot!
Date added: 03/04/2015
Date modified: 03/04/2015
Filesize: 80.38 kB
Downloads: 1629

43 - Επί εγγράφου δικηγόρου Αμαλιάδας κ. Σωκράτη Καλύβα

37- Προέγκριση λογαριασμού αμοιβής δικηγόρου Αμαλιάδας Χρήστου Δημητρόπουλου 37- Προέγκριση λογαριασμού αμοιβής δικηγόρου Αμαλιάδας Χρήστου Δημητρόπουλου

hot!
Date added: 03/04/2015
Date modified: 03/04/2015
Filesize: 109.48 kB
Downloads: 1628

37- Προέγκριση λογαριασμού αμοιβής δικηγόρου Αμαλιάδας Χρήστου Δημητρόπουλου

39 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή Νικολάου Παρασκευόπουλου κλπ (συν.7) κατά του Δήμου 39 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή Νικολάου Παρασκευόπουλου κλπ (συν.7) κατά του Δήμου

hot!
Date added: 03/04/2015
Date modified: 03/04/2015
Filesize: 81.45 kB
Downloads: 1599

39 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή Νικολάου Παρασκευόπουλου κλπ (συν.7) κατά του Δήμου

3η Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης O.E. 3η Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης O.E.

hot!
Date added: 04/15/2015
Date modified: 04/15/2015
Filesize: 74.15 kB
Downloads: 1552

3η Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης O.E.

38-Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στις αιτήσεις – κλήσεις του δικηγόρου Αμαλιάδας Σωτηρίου Πολύδωρου κατά του Δήμου 38-Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στις αιτήσεις – κλήσεις του δικηγόρου Αμαλιάδας Σωτηρίου Πολύδωρου κατά του Δήμου

hot!
Date added: 03/04/2015
Date modified: 03/04/2015
Filesize: 79.85 kB
Downloads: 1544

38-Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στις αιτήσεις – κλήσεις του δικηγόρου Αμαλιάδας Σωτηρίου Πολύδωρου κατά του Δήμου

35 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη διερεύνηση νομιμότητας πληρωμής δαπάνης κληρονόμου Καραθανάση Γεωργίου 35 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη διερεύνηση νομιμότητας πληρωμής δαπάνης κληρονόμου Καραθανάση Γεωργίου

hot!
Date added: 03/04/2015
Date modified: 03/04/2015
Filesize: 107.41 kB
Downloads: 1533

35 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη διερεύνηση νομιμότητας πληρωμής δαπάνης κληρονόμου Καραθανάση Γεωργίου

40 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή μικροδιαφοράς Γεωργίας Γ. Βασιλακοπούλου κατά του Δήμου 40 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή μικροδιαφοράς Γεωργίας Γ. Βασιλακοπούλου κατά του Δήμου

hot!
Date added: 03/04/2015
Date modified: 03/04/2015
Filesize: 79.58 kB
Downloads: 1532

40 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή μικροδιαφοράς Γεωργίας Γ. Βασιλακοπούλου κατά του Δήμου

41 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή μικροδιαφοράς Νικολάου Διονυσόπουλου κατά του Δήμου 41 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή μικροδιαφοράς Νικολάου Διονυσόπουλου κατά του Δήμου

hot!
Date added: 03/04/2015
Date modified: 03/04/2015
Filesize: 78.86 kB
Downloads: 1526

41 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή μικροδιαφοράς Νικολάου Διονυσόπουλου κατά του Δήμου

36 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 27'2014 απόφασης Ειρηνοδικείου Αμαλιάδας 36 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 27'2014 απόφασης Ειρηνοδικείου Αμαλιάδας

hot!
Date added: 03/04/2015
Date modified: 03/04/2015
Filesize: 80.46 kB
Downloads: 1474

36 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 27'2014 απόφασης Ειρηνοδικείου Αμαλιάδας

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS