ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sun28052023

LAST_UPDATEThu, 18 May 2023 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2014 32η Συνεδρίαση Τακτική 29-12-2014 (429-439)

32η Συνεδρίαση Τακτική 29-12-2014 (429-439)

32η Συνεδρίαση Τακτική 29-12-2014 (429-439)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

429- Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014 429- Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014

hot!
Date added: 12/29/2014
Date modified: 12/29/2014
Filesize: 139.47 kB
Downloads: 1289

429- Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014

435 - Επί εγγράφου Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου με θέμα υπογραφή συμφωνητικού για εκπόνηση μελέτης 435 - Επί εγγράφου Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου με θέμα υπογραφή συμφωνητικού για εκπόνηση μελέτης

hot!
Date added: 01/05/2015
Date modified: 01/05/2015
Filesize: 160.14 kB
Downloads: 1665

435 - Επί εγγράφου Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου με θέμα υπογραφή συμφωνητικού για εκπόνηση μελέτης

437 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην εκδίκαση προσφυγών του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου 437 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην εκδίκαση προσφυγών του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου

hot!
Date added: 01/05/2015
Date modified: 01/05/2015
Filesize: 128.97 kB
Downloads: 1732

437 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην εκδίκαση προσφυγών του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου

436 - Έγκριση άσκησης έφεσης κατά απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου 436 - Έγκριση άσκησης έφεσης κατά απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου

hot!
Date added: 01/05/2015
Date modified: 01/05/2015
Filesize: 129.3 kB
Downloads: 1674

436 - Έγκριση άσκησης έφεσης κατά απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου

431 - Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια γραμματοσήμων 431 - Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια γραμματοσήμων

hot!
Date added: 01/07/2015
Date modified: 01/07/2015
Filesize: 168.77 kB
Downloads: 1620

431 - Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια γραμματοσήμων

434- Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 44477'17-12-2014 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας 434- Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 44477'17-12-2014 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

hot!
Date added: 01/07/2015
Date modified: 01/07/2015
Filesize: 145.3 kB
Downloads: 1581

434- Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 44477'17-12-2014 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

438 -Ηλεκτροδότηση 2ου Λυκείου Αμαλιάδας 438 -Ηλεκτροδότηση 2ου Λυκείου Αμαλιάδας

hot!
Date added: 01/07/2015
Date modified: 01/07/2015
Filesize: 169.09 kB
Downloads: 1663

438 -Ηλεκτροδότηση 2ου Λυκείου Αμαλιάδας

430 - Έγκριση παροχής διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής σε οφειλέτες του Δήμου 430 - Έγκριση παροχής διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής σε οφειλέτες του Δήμου

hot!
Date added: 01/14/2015
Date modified: 01/14/2015
Filesize: 164.83 kB
Downloads: 2427

430 - Έγκριση παροχής διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής σε οφειλέτες του Δήμου

432- Κατακύρωση Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής Γραφείου Δημάρχου 432- Κατακύρωση Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής Γραφείου Δημάρχου

hot!
Date added: 01/14/2015
Date modified: 01/14/2015
Filesize: 672.7 kB
Downloads: 1648

432- Κατακύρωση Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής Γραφείου Δημάρχου

433- Κατακύρωση Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής στα πλαίσια του έργου AWARD 433- Κατακύρωση Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής στα πλαίσια του έργου AWARD

hot!
Date added: 01/14/2015
Date modified: 01/14/2015
Filesize: 100.6 kB
Downloads: 1603

433- Κατακύρωση Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής στα πλαίσια του έργου AWARD

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS