ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sun01102023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2014 32η Συνεδρίαση Τακτική 29-12-2014 (429-439)

32η Συνεδρίαση Τακτική 29-12-2014 (429-439)

32η Συνεδρίαση Τακτική 29-12-2014 (429-439)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

439 - Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προσωρινή λειτουργία μονάδας δεματοποίησης 439 - Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προσωρινή λειτουργία μονάδας δεματοποίησης

hot!
Date added: 01/20/2015
Date modified: 01/20/2015
Filesize: 114.45 kB
Downloads: 1705

439 - Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προσωρινή λειτουργία μονάδας δεματοποίησης

433- Κατακύρωση Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής στα πλαίσια του έργου AWARD 433- Κατακύρωση Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής στα πλαίσια του έργου AWARD

hot!
Date added: 01/14/2015
Date modified: 01/14/2015
Filesize: 100.6 kB
Downloads: 1635

433- Κατακύρωση Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής στα πλαίσια του έργου AWARD

432- Κατακύρωση Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής Γραφείου Δημάρχου 432- Κατακύρωση Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής Γραφείου Δημάρχου

hot!
Date added: 01/14/2015
Date modified: 01/14/2015
Filesize: 672.7 kB
Downloads: 1687

432- Κατακύρωση Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής Γραφείου Δημάρχου

430 - Έγκριση παροχής διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής σε οφειλέτες του Δήμου 430 - Έγκριση παροχής διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής σε οφειλέτες του Δήμου

hot!
Date added: 01/14/2015
Date modified: 01/14/2015
Filesize: 164.83 kB
Downloads: 2460

430 - Έγκριση παροχής διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής σε οφειλέτες του Δήμου

438 -Ηλεκτροδότηση 2ου Λυκείου Αμαλιάδας 438 -Ηλεκτροδότηση 2ου Λυκείου Αμαλιάδας

hot!
Date added: 01/07/2015
Date modified: 01/07/2015
Filesize: 169.09 kB
Downloads: 1706

438 -Ηλεκτροδότηση 2ου Λυκείου Αμαλιάδας

434- Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 44477'17-12-2014 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας 434- Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 44477'17-12-2014 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

hot!
Date added: 01/07/2015
Date modified: 01/07/2015
Filesize: 145.3 kB
Downloads: 1622

434- Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 44477'17-12-2014 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

431 - Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια γραμματοσήμων 431 - Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια γραμματοσήμων

hot!
Date added: 01/07/2015
Date modified: 01/07/2015
Filesize: 168.77 kB
Downloads: 1655

431 - Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια γραμματοσήμων

436 - Έγκριση άσκησης έφεσης κατά απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου 436 - Έγκριση άσκησης έφεσης κατά απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου

hot!
Date added: 01/05/2015
Date modified: 01/05/2015
Filesize: 129.3 kB
Downloads: 1704

436 - Έγκριση άσκησης έφεσης κατά απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου

437 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην εκδίκαση προσφυγών του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου 437 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην εκδίκαση προσφυγών του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου

hot!
Date added: 01/05/2015
Date modified: 01/05/2015
Filesize: 128.97 kB
Downloads: 1763

437 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην εκδίκαση προσφυγών του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου

435 - Επί εγγράφου Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου με θέμα υπογραφή συμφωνητικού για εκπόνηση μελέτης 435 - Επί εγγράφου Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου με θέμα υπογραφή συμφωνητικού για εκπόνηση μελέτης

hot!
Date added: 01/05/2015
Date modified: 01/05/2015
Filesize: 160.14 kB
Downloads: 1701

435 - Επί εγγράφου Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου με θέμα υπογραφή συμφωνητικού για εκπόνηση μελέτης

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS