ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sun28052023

LAST_UPDATEThu, 18 May 2023 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2014 28η Συνεδρίαση Τακτική 24-11-2014 (383-396)

28η Συνεδρίαση Τακτική 24-11-2014 (383-396)

28η Συνεδρίαση Τακτική 24-11-2014 (383-396)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

383 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014 383 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014

hot!
Date added: 11/26/2014
Date modified: 11/26/2014
Filesize: 88.26 kB
Downloads: 1328

383 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014

385 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 40873'2014 απόφασης Δημάρχου 385 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 40873'2014 απόφασης Δημάρχου

hot!
Date added: 11/26/2014
Date modified: 11/26/2014
Filesize: 139.11 kB
Downloads: 1318

385 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 40873'2014 απόφασης Δημάρχου

386 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 40531'2014 απόφασης Δημάρχου 386 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 40531'2014 απόφασης Δημάρχου

hot!
Date added: 11/26/2014
Date modified: 11/26/2014
Filesize: 140.05 kB
Downloads: 1371

386 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 40531'2014 απόφασης Δημάρχου

387 - Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας Ασφαλτόστρωση δρόμου πρόσβασης Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας 387 - Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας Ασφαλτόστρωση δρόμου πρόσβασης Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας

hot!
Date added: 11/26/2014
Date modified: 11/26/2014
Filesize: 178.78 kB
Downloads: 1303

387 - Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας Ασφαλτόστρωση δρόμου πρόσβασης Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας

390 - Εισήγηση Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί διορισμού δικηγόρου 390 - Εισήγηση Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί διορισμού δικηγόρου

hot!
Date added: 11/26/2014
Date modified: 11/26/2014
Filesize: 115.93 kB
Downloads: 1692

390 - Εισήγηση Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί διορισμού δικηγόρου

391 -Διορισμος δικηγόρου για άσκηση ένδικου μέσου κατά της αριθμ. 27'2014 απόφασης Ειρηνοδικείου 391 -Διορισμος δικηγόρου για άσκηση ένδικου μέσου κατά της αριθμ. 27'2014 απόφασης Ειρηνοδικείου

hot!
Date added: 11/26/2014
Date modified: 11/26/2014
Filesize: 83.07 kB
Downloads: 1631

391 -Διορισμος δικηγόρου για άσκηση ένδικου μέσου κατά της αριθμ. 27'2014 απόφασης Ειρηνοδικείου

392 - Υπόμνημα δικηγόρου Αμαλιάδας κ. Αντωνίου Πατρινού προς την Οικονομική Επιτροπή 392 - Υπόμνημα δικηγόρου Αμαλιάδας κ. Αντωνίου Πατρινού προς την Οικονομική Επιτροπή

hot!
Date added: 11/26/2014
Date modified: 11/26/2014
Filesize: 79.86 kB
Downloads: 1658

392 - Υπόμνημα δικηγόρου Αμαλιάδας κ. Αντωνίου Πατρινού προς την Οικονομική Επιτροπή

393 - Επί αιτήσεως υπαλλήλων του Δήμου για το διορισμό δικηγόρου προς υπεράσπισή τους 393 - Επί αιτήσεως υπαλλήλων του Δήμου για το διορισμό δικηγόρου προς υπεράσπισή τους

hot!
Date added: 11/26/2014
Date modified: 11/26/2014
Filesize: 82.3 kB
Downloads: 1645

393 - Επί αιτήσεως υπαλλήλων του Δήμου για το διορισμό δικηγόρου προς υπεράσπισή τους

394 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί συμβιβασμού  δικαστικής δαπάνης 394 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί συμβιβασμού δικαστικής δαπάνης

hot!
Date added: 11/26/2014
Date modified: 11/26/2014
Filesize: 80.97 kB
Downloads: 1675

394 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί συμβιβασμού  δικαστικής δαπάνης

384 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης αγροτεμαχίου ΚΟΝΙΔΕΪΚΑ 384 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης αγροτεμαχίου ΚΟΝΙΔΕΪΚΑ

hot!
Date added: 11/27/2014
Date modified: 11/27/2014
Filesize: 123.91 kB
Downloads: 1765

384 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης αγροτεμαχίου ΚΟΝΙΔΕΪΚΑ

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS