ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sun28052023

LAST_UPDATEThu, 18 May 2023 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2014 19η Συνεδρίαση Τακτική 4-8-2014 (278-297)

19η Συνεδρίαση Τακτική 4-8-2014 (278-297)

19η Συνεδρίαση Τακτική 4-8-2014  (278-297)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

291 - Εισήγηση Υδάτινων Πόρων για την ανάθεση του έργου Επισκευές δικτύων ομβρίων σε Τοπ. Κ. Δ.Ε. Πηνείας 291 - Εισήγηση Υδάτινων Πόρων για την ανάθεση του έργου Επισκευές δικτύων ομβρίων σε Τοπ. Κ. Δ.Ε. Πηνείας

hot!
Date added: 08/06/2014
Date modified: 08/06/2014
Filesize: 130.64 kB
Downloads: 1311

291 - Εισήγηση Υδάτινων Πόρων για την ανάθεση του έργου Επισκευές δικτύων ομβρίων σε Τοπ. Κ. Δ.Ε. Πηνείας

290 - Εισήγηση Τεχνικών Υπηρεσιών για την ανάθεση του έργου Επισκευές-συντηρήσεις Θεάτρου Αρχ. Ήλιδας 290 - Εισήγηση Τεχνικών Υπηρεσιών για την ανάθεση του έργου Επισκευές-συντηρήσεις Θεάτρου Αρχ. Ήλιδας

hot!
Date added: 08/06/2014
Date modified: 08/06/2014
Filesize: 99.97 kB
Downloads: 1356

290 - Εισήγηση Τεχνικών Υπηρεσιών για την ανάθεση του έργου Επισκευές-συντηρήσεις Θεάτρου Αρχ. Ήλιδας

289 -Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών εκδηλώσεων και διάχυσης AWARD 289 -Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών εκδηλώσεων και διάχυσης AWARD

hot!
Date added: 08/06/2014
Date modified: 08/06/2014
Filesize: 140.93 kB
Downloads: 1348

289 -Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών εκδηλώσεων και διάχυσης AWARD

288 -Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών AWARD 288 -Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών AWARD

hot!
Date added: 08/06/2014
Date modified: 08/06/2014
Filesize: 147.81 kB
Downloads: 1377

288 -Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών AWARD

287 -Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων AWARD 287 -Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων AWARD

hot!
Date added: 08/06/2014
Date modified: 08/06/2014
Filesize: 148.37 kB
Downloads: 1380

287 -Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων AWARD

286 -Έγκριση της υπ’ αριθμ. 26996'23-07-2014  απόφασης Δημάρχου 286 -Έγκριση της υπ’ αριθμ. 26996'23-07-2014 απόφασης Δημάρχου

hot!
Date added: 08/06/2014
Date modified: 08/06/2014
Filesize: 91.19 kB
Downloads: 1362

286 -Έγκριση της υπ’ αριθμ. 26996'23-07-2014  απόφασης Δημάρχου

285 -Έγκριση της υπ’ αριθμ. 27308'25-07-2014 απόφασης Δημάρχου 285 -Έγκριση της υπ’ αριθμ. 27308'25-07-2014 απόφασης Δημάρχου

hot!
Date added: 08/06/2014
Date modified: 08/06/2014
Filesize: 94.14 kB
Downloads: 1342

285 -Έγκριση της υπ’ αριθμ. 27308'25-07-2014 απόφασης Δημάρχου

284 - Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων για την προμήθεια ανταλλακτικών εκτυπωτικών μηχανημάτων 284 - Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων για την προμήθεια ανταλλακτικών εκτυπωτικών μηχανημάτων

hot!
Date added: 08/06/2014
Date modified: 08/06/2014
Filesize: 120.71 kB
Downloads: 1327

284 - Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων για την προμήθεια ανταλλακτικών εκτυπωτικών μηχανημάτων

283 - Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση ηλεκτροδότησης δημοτικού φωτισμού στην περιοχή ΜΑΡΑΘΙΑ 283 - Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση ηλεκτροδότησης δημοτικού φωτισμού στην περιοχή ΜΑΡΑΘΙΑ

hot!
Date added: 08/06/2014
Date modified: 08/06/2014
Filesize: 89.97 kB
Downloads: 1369

283 - Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση ηλεκτροδότησης δημοτικού φωτισμού στην περιοχή ΜΑΡΑΘΙΑ

279 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014 279 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014

hot!
Date added: 08/06/2014
Date modified: 08/06/2014
Filesize: 95.55 kB
Downloads: 1377

279 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS