ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sun28052023

LAST_UPDATEThu, 18 May 2023 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2014 17η Συνεδρίαση Τακτική 14-7-2014 (247-261)

17η Συνεδρίαση Τακτική 14-7-2014 (247-261)

17η Συνεδρίαση Τακτική 14-7-2014  (247-261)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

248 - Έγκριση επείγουσας δαπάνης & διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού έτους 2014 248 - Έγκριση επείγουσας δαπάνης & διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού έτους 2014

hot!
Date added: 07/14/2014
Date modified: 07/14/2014
Filesize: 81.66 kB
Downloads: 1374

248  - Έγκριση επείγουσας δαπάνης & διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού έτους 2014

255 - Κατάρτιση Όρων Πρόχειρου Διαγωνισμού Υπηρεσιών Διάχυσης και Επικοινωνίας στα πλαίσια του έργου AWARD 255 - Κατάρτιση Όρων Πρόχειρου Διαγωνισμού Υπηρεσιών Διάχυσης και Επικοινωνίας στα πλαίσια του έργου AWARD

hot!
Date added: 07/14/2014
Date modified: 07/14/2014
Filesize: 389.13 kB
Downloads: 1400

255  - Κατάρτιση Όρων Πρόχειρου Διαγωνισμού Υπηρεσιών Διάχυσης και Επικοινωνίας στα πλαίσια του έργου AWARD

256 - Κατάρτιση Όρων Πρόχειρου Διαγωνισμού Εξειδικευμένων Υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου AWARD 256 - Κατάρτιση Όρων Πρόχειρου Διαγωνισμού Εξειδικευμένων Υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου AWARD

hot!
Date added: 07/14/2014
Date modified: 07/14/2014
Filesize: 370.64 kB
Downloads: 1334

256  - Κατάρτιση Όρων Πρόχειρου Διαγωνισμού Εξειδικευμένων Υπηρεσιών  στα πλαίσια του έργου AWARD

257 - Κατάρτιση Όρων Πρόχειρου Διαγωνισμού μετακινήσεων και διαμονής στα πλαίσια του έργου AWARD 257 - Κατάρτιση Όρων Πρόχειρου Διαγωνισμού μετακινήσεων και διαμονής στα πλαίσια του έργου AWARD

hot!
Date added: 07/14/2014
Date modified: 07/14/2014
Filesize: 354.16 kB
Downloads: 1383

257  - Κατάρτιση Όρων Πρόχειρου Διαγωνισμού μετακινήσεων και διαμονής στα πλαίσια του έργου AWARD

249 - Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής 249 - Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής

hot!
Date added: 07/18/2014
Date modified: 07/18/2014
Filesize: 114.86 kB
Downloads: 1407

249  - Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής

251 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014 251 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014

hot!
Date added: 07/22/2014
Date modified: 07/22/2014
Filesize: 128.13 kB
Downloads: 1681

251  - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014

252 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. 24172'30-6-2014 απόφασης Δημάρχου 252 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. 24172'30-6-2014 απόφασης Δημάρχου

hot!
Date added: 07/22/2014
Date modified: 07/22/2014
Filesize: 83.29 kB
Downloads: 1701

252  - Έγκριση της υπ’ αριθμ. 24172'30-6-2014 απόφασης Δημάρχου

254 - Έγκριση Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού προμήθειας ανταλλακτικών εκτυπωτικών μηχανημάτων 254 - Έγκριση Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού προμήθειας ανταλλακτικών εκτυπωτικών μηχανημάτων

hot!
Date added: 07/22/2014
Date modified: 07/22/2014
Filesize: 146.54 kB
Downloads: 1642

254  - Έγκριση Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού προμήθειας ανταλλακτικών εκτυπωτικών μηχανημάτων

258 - Ανάκληση της με αριθμό της με αριθμό 36'2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 258 - Ανάκληση της με αριθμό της με αριθμό 36'2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

hot!
Date added: 07/22/2014
Date modified: 07/22/2014
Filesize: 136.13 kB
Downloads: 1692

258  - Ανάκληση της με αριθμό της με αριθμό 36'2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

259 - Ανάκληση της με αριθμό της με αριθμό 37'2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 259 - Ανάκληση της με αριθμό της με αριθμό 37'2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

hot!
Date added: 07/22/2014
Date modified: 07/22/2014
Filesize: 135.97 kB
Downloads: 1706

259  - Ανάκληση της με αριθμό της με αριθμό 37'2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS