ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sun28052023

LAST_UPDATEThu, 18 May 2023 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2014 13η Συνεδρίαση Τακτική 2-6-2014 (207-228)

13η Συνεδρίαση Τακτική 2-6-2014 (207-228)

13η Συνεδρίαση Τακτική 2-6-2014  (207-228)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

228 - Έγκριση της με αρ. πρωτ. 20024'02-06-2014 απόφασης Δημάρχου 228 - Έγκριση της με αρ. πρωτ. 20024'02-06-2014 απόφασης Δημάρχου

hot!
Date added: 06/16/2014
Date modified: 06/16/2014
Filesize: 123.61 kB
Downloads: 1661

228 - Έγκριση της με αρ. πρωτ. 20024'02-06-2014 απόφασης Δημάρχου

227 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στο με αριθμό Γ14-297'6-5-2014 κλητήριο Πταισματοδίκη 227 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στο με αριθμό Γ14-297'6-5-2014 κλητήριο Πταισματοδίκη

hot!
Date added: 06/19/2014
Date modified: 06/19/2014
Filesize: 80.16 kB
Downloads: 1632

227 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στο με αριθμό Γ14-297'6-5-2014 κλητήριο Πταισματοδίκη

226 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 220'2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 226 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 220'2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

hot!
Date added: 06/16/2014
Date modified: 06/16/2014
Filesize: 109.37 kB
Downloads: 1589

226 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 220'2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

225 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπ’ αριθμ. 63'13 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας 225 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπ’ αριθμ. 63'13 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας

hot!
Date added: 06/16/2014
Date modified: 06/16/2014
Filesize: 82.14 kB
Downloads: 1629

225 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπ’ αριθμ. 63'13 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας

223 - Έγκριση πρακτικού & κατακύρωση διαγωνισμού ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (Χ.Υ.Τ.Υ.) 223 - Έγκριση πρακτικού & κατακύρωση διαγωνισμού ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (Χ.Υ.Τ.Υ.)

hot!
Date added: 06/16/2014
Date modified: 06/16/2014
Filesize: 84.92 kB
Downloads: 1392

223 - Έγκριση πρακτικού & κατακύρωση διαγωνισμού ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (Χ.Υ.Τ.Υ.)

222 - Κατακύρωση διαγωνισμού του έργου Ηλεκτροφωτισμός Τ.Κ Μαζαρακίου 222 - Κατακύρωση διαγωνισμού του έργου Ηλεκτροφωτισμός Τ.Κ Μαζαρακίου

hot!
Date added: 06/16/2014
Date modified: 06/16/2014
Filesize: 126.71 kB
Downloads: 1325

222 - Κατακύρωση διαγωνισμού του έργου Ηλεκτροφωτισμός Τ.Κ Μαζαρακίου

221 - Κατακύρωση διαγωνισμού του έργου Κατασκευή πλατείας Τ.Κ. Ροβιάτας 221 - Κατακύρωση διαγωνισμού του έργου Κατασκευή πλατείας Τ.Κ. Ροβιάτας

hot!
Date added: 06/16/2014
Date modified: 06/16/2014
Filesize: 138.8 kB
Downloads: 1511

221 - Κατακύρωση διαγωνισμού του έργου Κατασκευή πλατείας Τ.Κ. Ροβιάτας

219 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης χώρου παραλία Τ.Κ. Ροβιάτας 219 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης χώρου παραλία Τ.Κ. Ροβιάτας

hot!
Date added: 06/16/2014
Date modified: 06/16/2014
Filesize: 155.77 kB
Downloads: 1670

219 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης χώρου παραλία Τ.Κ. Ροβιάτας

217 - Αποδοχή δωρεάς για επέκταση δημοτικού φωτισμού 217 - Αποδοχή δωρεάς για επέκταση δημοτικού φωτισμού

hot!
Date added: 06/19/2014
Date modified: 06/19/2014
Filesize: 111.63 kB
Downloads: 1628

217 - Αποδοχή δωρεάς για επέκταση δημοτικού φωτισμού

216 - Ανάθεση Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης Κλειστού Γυμναστηρίου 216 - Ανάθεση Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης Κλειστού Γυμναστηρίου

hot!
Date added: 06/19/2014
Date modified: 06/19/2014
Filesize: 113.26 kB
Downloads: 1613

216 - Ανάθεση Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης Κλειστού Γυμναστηρίου

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS