ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Mon02102023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2014 13η Συνεδρίαση Τακτική 2-6-2014 (207-228)

13η Συνεδρίαση Τακτική 2-6-2014 (207-228)

13η Συνεδρίαση Τακτική 2-6-2014  (207-228)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

207 - Διορισμός δικηγόρου στην υπόθεση κληροδοτήματος Βασιλείου Διονυσόπουλου 207 - Διορισμός δικηγόρου στην υπόθεση κληροδοτήματος Βασιλείου Διονυσόπουλου

hot!
Date added: 06/16/2014
Date modified: 06/16/2014
Filesize: 80.49 kB
Downloads: 1279

207 - Διορισμός δικηγόρου στην υπόθεση κληροδοτήματος Βασιλείου Διονυσόπουλου

208 - Ανάθεση του έργου Κατασκευή βάσεων ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Αμαλιάδας (ανάκληση 184'2014ΑΟΕ) 208 - Ανάθεση του έργου Κατασκευή βάσεων ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Αμαλιάδας (ανάκληση 184'2014ΑΟΕ)

hot!
Date added: 06/19/2014
Date modified: 06/19/2014
Filesize: 85.17 kB
Downloads: 1657

208 - Ανάθεση του έργου Κατασκευή βάσεων ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Αμαλιάδας (ανάκληση 184'2014ΑΟΕ)

209 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014 209 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014

hot!
Date added: 06/19/2014
Date modified: 06/19/2014
Filesize: 95.05 kB
Downloads: 1650

209 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014

210 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 210 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού

hot!
Date added: 07/22/2014
Date modified: 07/22/2014
Filesize: 127.48 kB
Downloads: 1645

210 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού

211 - Εισήγηση Δ. Οικονομικών Υπηρεσιών περί έγκρισης αιτήσεων δημοτών για ρύθμιση οφειλών 211 - Εισήγηση Δ. Οικονομικών Υπηρεσιών περί έγκρισης αιτήσεων δημοτών για ρύθμιση οφειλών

hot!
Date added: 06/16/2014
Date modified: 06/16/2014
Filesize: 82.82 kB
Downloads: 1292

211 - Εισήγηση Δ. Οικονομικών Υπηρεσιών περί έγκρισης αιτήσεων δημοτών για ρύθμιση οφειλών

212 - Εισήγηση Δ. Οικονομικών Υπηρεσιών περί εξόφλησης τιμολογίων που αφορούν τόκους υπερημερίας 212 - Εισήγηση Δ. Οικονομικών Υπηρεσιών περί εξόφλησης τιμολογίων που αφορούν τόκους υπερημερίας

hot!
Date added: 06/16/2014
Date modified: 06/16/2014
Filesize: 81.56 kB
Downloads: 1426

212 - Εισήγηση Δ. Οικονομικών Υπηρεσιών περί εξόφλησης τιμολογίων που αφορούν τόκους υπερημερίας

213 - έγκρισης δαπάνης δημοσίευσης εφημερίδων Πατρίς Πρωινή Πρώτη 213 - έγκρισης δαπάνης δημοσίευσης εφημερίδων Πατρίς Πρωινή Πρώτη

hot!
Date added: 06/16/2014
Date modified: 06/16/2014
Filesize: 128.47 kB
Downloads: 1365

213 - έγκρισης δαπάνης δημοσίευσης εφημερίδων Πατρίς Πρωινή Πρώτη

214 - Ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για ένα έτος 214 - Ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για ένα έτος

hot!
Date added: 06/16/2014
Date modified: 06/16/2014
Filesize: 111.98 kB
Downloads: 1358

214 - Ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για ένα έτος

215 - Έγκριση της με αρ. πρωτ. 17862'14-05-2014 απόφασης Δημάρχου 215 - Έγκριση της με αρ. πρωτ. 17862'14-05-2014 απόφασης Δημάρχου

hot!
Date added: 06/16/2014
Date modified: 06/16/2014
Filesize: 84.58 kB
Downloads: 1337

215 - Έγκριση της με αρ. πρωτ. 17862'14-05-2014 απόφασης Δημάρχου

216 - Ανάθεση Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης Κλειστού Γυμναστηρίου 216 - Ανάθεση Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης Κλειστού Γυμναστηρίου

hot!
Date added: 06/19/2014
Date modified: 06/19/2014
Filesize: 113.26 kB
Downloads: 1651

216 - Ανάθεση Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης Κλειστού Γυμναστηρίου

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS