ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Mon02102023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2014 13η Συνεδρίαση Τακτική 2-6-2014 (207-228)

13η Συνεδρίαση Τακτική 2-6-2014 (207-228)

13η Συνεδρίαση Τακτική 2-6-2014  (207-228)

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Descendent ]

207 - Διορισμός δικηγόρου στην υπόθεση κληροδοτήματος Βασιλείου Διονυσόπουλου 207 - Διορισμός δικηγόρου στην υπόθεση κληροδοτήματος Βασιλείου Διονυσόπουλου

hot!
Date added: 06/16/2014
Date modified: 06/16/2014
Filesize: 80.49 kB
Downloads: 1279

207 - Διορισμός δικηγόρου στην υπόθεση κληροδοτήματος Βασιλείου Διονυσόπουλου

211 - Εισήγηση Δ. Οικονομικών Υπηρεσιών περί έγκρισης αιτήσεων δημοτών για ρύθμιση οφειλών 211 - Εισήγηση Δ. Οικονομικών Υπηρεσιών περί έγκρισης αιτήσεων δημοτών για ρύθμιση οφειλών

hot!
Date added: 06/16/2014
Date modified: 06/16/2014
Filesize: 82.82 kB
Downloads: 1292

211 - Εισήγηση Δ. Οικονομικών Υπηρεσιών περί έγκρισης αιτήσεων δημοτών για ρύθμιση οφειλών

215 - Έγκριση της με αρ. πρωτ. 17862'14-05-2014 απόφασης Δημάρχου 215 - Έγκριση της με αρ. πρωτ. 17862'14-05-2014 απόφασης Δημάρχου

hot!
Date added: 06/16/2014
Date modified: 06/16/2014
Filesize: 84.58 kB
Downloads: 1337

215 - Έγκριση της με αρ. πρωτ. 17862'14-05-2014 απόφασης Δημάρχου

222 - Κατακύρωση διαγωνισμού του έργου Ηλεκτροφωτισμός Τ.Κ Μαζαρακίου 222 - Κατακύρωση διαγωνισμού του έργου Ηλεκτροφωτισμός Τ.Κ Μαζαρακίου

hot!
Date added: 06/16/2014
Date modified: 06/16/2014
Filesize: 126.71 kB
Downloads: 1357

222 - Κατακύρωση διαγωνισμού του έργου Ηλεκτροφωτισμός Τ.Κ Μαζαρακίου

214 - Ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για ένα έτος 214 - Ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για ένα έτος

hot!
Date added: 06/16/2014
Date modified: 06/16/2014
Filesize: 111.98 kB
Downloads: 1358

214 - Ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για ένα έτος

213 - έγκρισης δαπάνης δημοσίευσης εφημερίδων Πατρίς Πρωινή Πρώτη 213 - έγκρισης δαπάνης δημοσίευσης εφημερίδων Πατρίς Πρωινή Πρώτη

hot!
Date added: 06/16/2014
Date modified: 06/16/2014
Filesize: 128.47 kB
Downloads: 1365

213 - έγκρισης δαπάνης δημοσίευσης εφημερίδων Πατρίς Πρωινή Πρώτη

212 - Εισήγηση Δ. Οικονομικών Υπηρεσιών περί εξόφλησης τιμολογίων που αφορούν τόκους υπερημερίας 212 - Εισήγηση Δ. Οικονομικών Υπηρεσιών περί εξόφλησης τιμολογίων που αφορούν τόκους υπερημερίας

hot!
Date added: 06/16/2014
Date modified: 06/16/2014
Filesize: 81.56 kB
Downloads: 1426

212 - Εισήγηση Δ. Οικονομικών Υπηρεσιών περί εξόφλησης τιμολογίων που αφορούν τόκους υπερημερίας

223 - Έγκριση πρακτικού & κατακύρωση διαγωνισμού ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (Χ.Υ.Τ.Υ.) 223 - Έγκριση πρακτικού & κατακύρωση διαγωνισμού ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (Χ.Υ.Τ.Υ.)

hot!
Date added: 06/16/2014
Date modified: 06/16/2014
Filesize: 84.92 kB
Downloads: 1426

223 - Έγκριση πρακτικού & κατακύρωση διαγωνισμού ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (Χ.Υ.Τ.Υ.)

221 - Κατακύρωση διαγωνισμού του έργου Κατασκευή πλατείας Τ.Κ. Ροβιάτας 221 - Κατακύρωση διαγωνισμού του έργου Κατασκευή πλατείας Τ.Κ. Ροβιάτας

hot!
Date added: 06/16/2014
Date modified: 06/16/2014
Filesize: 138.8 kB
Downloads: 1535

221 - Κατακύρωση διαγωνισμού του έργου Κατασκευή πλατείας Τ.Κ. Ροβιάτας

226 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 220'2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 226 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 220'2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

hot!
Date added: 06/16/2014
Date modified: 06/16/2014
Filesize: 109.37 kB
Downloads: 1630

226 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 220'2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS