ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Mon02102023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2014 13η Συνεδρίαση Τακτική 2-6-2014 (207-228)

13η Συνεδρίαση Τακτική 2-6-2014 (207-228)

13η Συνεδρίαση Τακτική 2-6-2014  (207-228)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

210 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 210 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού

hot!
Date added: 07/22/2014
Date modified: 07/22/2014
Filesize: 127.48 kB
Downloads: 1645

210 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού

209 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014 209 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014

hot!
Date added: 06/19/2014
Date modified: 06/19/2014
Filesize: 95.05 kB
Downloads: 1650

209 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014

208 - Ανάθεση του έργου Κατασκευή βάσεων ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Αμαλιάδας (ανάκληση 184'2014ΑΟΕ) 208 - Ανάθεση του έργου Κατασκευή βάσεων ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Αμαλιάδας (ανάκληση 184'2014ΑΟΕ)

hot!
Date added: 06/19/2014
Date modified: 06/19/2014
Filesize: 85.17 kB
Downloads: 1657

208 - Ανάθεση του έργου Κατασκευή βάσεων ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Αμαλιάδας (ανάκληση 184'2014ΑΟΕ)

227 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στο με αριθμό Γ14-297'6-5-2014 κλητήριο Πταισματοδίκη 227 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στο με αριθμό Γ14-297'6-5-2014 κλητήριο Πταισματοδίκη

hot!
Date added: 06/19/2014
Date modified: 06/19/2014
Filesize: 80.16 kB
Downloads: 1676

227 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στο με αριθμό Γ14-297'6-5-2014 κλητήριο Πταισματοδίκη

217 - Αποδοχή δωρεάς για επέκταση δημοτικού φωτισμού 217 - Αποδοχή δωρεάς για επέκταση δημοτικού φωτισμού

hot!
Date added: 06/19/2014
Date modified: 06/19/2014
Filesize: 111.63 kB
Downloads: 1666

217 - Αποδοχή δωρεάς για επέκταση δημοτικού φωτισμού

216 - Ανάθεση Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης Κλειστού Γυμναστηρίου 216 - Ανάθεση Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης Κλειστού Γυμναστηρίου

hot!
Date added: 06/19/2014
Date modified: 06/19/2014
Filesize: 113.26 kB
Downloads: 1651

216 - Ανάθεση Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης Κλειστού Γυμναστηρίου

228 - Έγκριση της με αρ. πρωτ. 20024'02-06-2014 απόφασης Δημάρχου 228 - Έγκριση της με αρ. πρωτ. 20024'02-06-2014 απόφασης Δημάρχου

hot!
Date added: 06/16/2014
Date modified: 06/16/2014
Filesize: 123.61 kB
Downloads: 1707

228 - Έγκριση της με αρ. πρωτ. 20024'02-06-2014 απόφασης Δημάρχου

219 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης χώρου παραλία Τ.Κ. Ροβιάτας 219 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης χώρου παραλία Τ.Κ. Ροβιάτας

hot!
Date added: 06/16/2014
Date modified: 06/16/2014
Filesize: 155.77 kB
Downloads: 1704

219 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης χώρου παραλία Τ.Κ. Ροβιάτας

226 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 220'2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 226 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 220'2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

hot!
Date added: 06/16/2014
Date modified: 06/16/2014
Filesize: 109.37 kB
Downloads: 1630

226 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 220'2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

225 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπ’ αριθμ. 63'13 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας 225 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπ’ αριθμ. 63'13 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας

hot!
Date added: 06/16/2014
Date modified: 06/16/2014
Filesize: 82.14 kB
Downloads: 1669

225 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπ’ αριθμ. 63'13 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS