ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue03102023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2014 12η Συνεδρίαση Τακτική 9-5-2014 (191-206)

12η Συνεδρίαση Τακτική 9-5-2014 (191-206)

12η Συνεδρίαση Τακτική 9-5-2014  (191-206)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

193 - Έγκριση της με αρ. πρωτ. 16410'05-05-2014  απόφασης Δημάρχου 193 - Έγκριση της με αρ. πρωτ. 16410'05-05-2014 απόφασης Δημάρχου

hot!
Date added: 05/23/2014
Date modified: 05/23/2014
Filesize: 95.84 kB
Downloads: 1304

193 - Έγκριση της με αρ. πρωτ. 16410'05-05-2014  απόφασης Δημάρχου

194 - Ανάθεση του έργου Αποκατάσταση τεχνικού οικισμού Αη – Γιάννη Δ.Κ. Αμαλιάδας 194 - Ανάθεση του έργου Αποκατάσταση τεχνικού οικισμού Αη – Γιάννη Δ.Κ. Αμαλιάδας

hot!
Date added: 05/23/2014
Date modified: 05/23/2014
Filesize: 129.01 kB
Downloads: 1373

194 - Ανάθεση του έργου Αποκατάσταση τεχνικού οικισμού Αη – Γιάννη Δ.Κ. Αμαλιάδας

195 - Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων – λιπαντικών Δήμου & Ν.Π.Δ.Δ. 195 - Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων – λιπαντικών Δήμου & Ν.Π.Δ.Δ.

hot!
Date added: 05/23/2014
Date modified: 05/23/2014
Filesize: 169.94 kB
Downloads: 1357

195 - Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων – λιπαντικών Δήμου & Ν.Π.Δ.Δ.

196 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για ένα έτος 196 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για ένα έτος

hot!
Date added: 05/23/2014
Date modified: 05/23/2014
Filesize: 150.31 kB
Downloads: 1374

196 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για ένα έτος

192 - Επί αιτήσεων δημοτών για ρύθμιση οφειλών 192 - Επί αιτήσεων δημοτών για ρύθμιση οφειλών

hot!
Date added: 05/23/2014
Date modified: 05/23/2014
Filesize: 413.97 kB
Downloads: 1817

192 - Επί αιτήσεων δημοτών για ρύθμιση οφειλών

191 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014 191 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014

hot!
Date added: 05/23/2014
Date modified: 05/23/2014
Filesize: 98.58 kB
Downloads: 1677

191 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014

198 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης βάσει εισήγηση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 198 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης βάσει εισήγηση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου

hot!
Date added: 05/30/2014
Date modified: 05/30/2014
Filesize: 93 kB
Downloads: 1733

198 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης βάσει εισήγηση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου

199 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης βάσει εισήγησης Διοίκησης & Πρόνοιας Δήμου 199 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης βάσει εισήγησης Διοίκησης & Πρόνοιας Δήμου

hot!
Date added: 05/30/2014
Date modified: 05/30/2014
Filesize: 116.95 kB
Downloads: 1828

199 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης βάσει εισήγησης Διοίκησης & Πρόνοιας Δήμου

200 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην εκδίκαση προσφυγών του Δήμου κατά της επιβολής προστίμων 200 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην εκδίκαση προσφυγών του Δήμου κατά της επιβολής προστίμων

hot!
Date added: 05/30/2014
Date modified: 05/30/2014
Filesize: 91.3 kB
Downloads: 1656

200 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην εκδίκαση προσφυγών του Δήμου κατά της επιβολής προστίμων

203 - Ανάθεση του έργου Επισκευές δικτύων ομβρίων  Τ.Κ. Δ.Ε. Αμαλιάδας 203 - Ανάθεση του έργου Επισκευές δικτύων ομβρίων Τ.Κ. Δ.Ε. Αμαλιάδας

hot!
Date added: 05/30/2014
Date modified: 05/30/2014
Filesize: 94.33 kB
Downloads: 1736

203 - Ανάθεση του έργου Επισκευές δικτύων ομβρίων  Τ.Κ. Δ.Ε. Αμαλιάδας

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS