ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sun01102023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2014 8η Συνεδρίαση Τακτική 31-3-2014 (108-148)

8η Συνεδρίαση Τακτική 31-3-2014 (108-148)

8η Συνεδρίαση Τακτική 31-3-2014  (108-148)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

144 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  της προμήθειας ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 144 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

hot!
Date added: 06/24/2014
Date modified: 06/24/2014
Filesize: 217.53 kB
Downloads: 1680

144 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  της προμήθειας ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

127 - Απ ευθείας ανάθεση του έργου Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Γερακίου 127 - Απ ευθείας ανάθεση του έργου Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Γερακίου

hot!
Date added: 05/12/2014
Date modified: 05/12/2014
Filesize: 93.85 kB
Downloads: 1682

127 - Απ ευθείας ανάθεση του έργου Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Γερακίου

120 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 120 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού

hot!
Date added: 05/09/2014
Date modified: 05/09/2014
Filesize: 131.33 kB
Downloads: 1698

120 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού

109 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014 109 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014

hot!
Date added: 05/09/2014
Date modified: 05/09/2014
Filesize: 93.79 kB
Downloads: 1670

109 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014

148 - Έγκριση της με αρ. πρωτ. 208Δ'28-03-2014  απόφασης Δημάρχου 148 - Έγκριση της με αρ. πρωτ. 208Δ'28-03-2014 απόφασης Δημάρχου

hot!
Date added: 05/03/2014
Date modified: 05/03/2014
Filesize: 93.63 kB
Downloads: 1736

148 - Έγκριση της με αρ. πρωτ. 208Δ'28-03-2014  απόφασης Δημάρχου

147 - Έγκριση της με αρ. πρωτ. 207Δ'28-03-2014  απόφασης Δημάρχου 147 - Έγκριση της με αρ. πρωτ. 207Δ'28-03-2014 απόφασης Δημάρχου

hot!
Date added: 05/03/2014
Date modified: 05/03/2014
Filesize: 93.89 kB
Downloads: 1779

147 - Έγκριση της με αρ. πρωτ. 207Δ'28-03-2014  απόφασης Δημάρχου

146 - Έγκριση της με αρ. πρωτ. 206Δ'28-03-2014  απόφασης Δημάρχου 146 - Έγκριση της με αρ. πρωτ. 206Δ'28-03-2014 απόφασης Δημάρχου

hot!
Date added: 05/03/2014
Date modified: 05/03/2014
Filesize: 94.2 kB
Downloads: 1708

146 - Έγκριση της με αρ. πρωτ. 206Δ'28-03-2014  απόφασης Δημάρχου

145 - Επί ενστάσεων κατά του πρακτικού του διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού – λαμπτήρων Δήμου Ήλιδας 145 - Επί ενστάσεων κατά του πρακτικού του διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού – λαμπτήρων Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 05/03/2014
Date modified: 05/03/2014
Filesize: 138.38 kB
Downloads: 1846

145 - Επί ενστάσεων κατά του πρακτικού του διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού – λαμπτήρων Δήμου Ήλιδας

144 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  της προμήθειας ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 144 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

hot!
Date added: 05/03/2014
Date modified: 05/03/2014
Filesize: 177.73 kB
Downloads: 1715

144 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  της προμήθειας ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

143 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή Γεωργίου Σταθακόπουλου 143 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή Γεωργίου Σταθακόπουλου

hot!
Date added: 05/03/2014
Date modified: 05/03/2014
Filesize: 92.37 kB
Downloads: 1702

143 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή Γεωργίου Σταθακόπουλου

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS