ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sun28052023

LAST_UPDATEThu, 18 May 2023 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2014 6η Συνεδρίαση Τακτική 4-3-2014 (33-102)

6η Συνεδρίαση Τακτική 4-3-2014 (33-102)

6η Συνεδρίαση Τακτική 4-3-2014  (33-102)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

61 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου Ηλεκτροφωτισμός Τ.Κ Μαζαρακίου 61 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου Ηλεκτροφωτισμός Τ.Κ Μαζαρακίου

hot!
Date added: 03/31/2014
Date modified: 03/31/2014
Filesize: 430.03 kB
Downloads: 1376

61 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου Ηλεκτροφωτισμός Τ.Κ Μαζαρακίου

60 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου Επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Ήλιδας 60 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου Επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 03/31/2014
Date modified: 03/31/2014
Filesize: 438.85 kB
Downloads: 1342

60 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου Επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Ήλιδας

59 - Έγκριση παράστασης πληρεξουσίου δικηγόρου σε δικαστική υπόθεση πρώηνπρώην Αντιδημάρχου Πηνείας Χρυσανθόπουλου Νικόλαου 59 - Έγκριση παράστασης πληρεξουσίου δικηγόρου σε δικαστική υπόθεση πρώηνπρώην Αντιδημάρχου Πηνείας Χρυσανθόπουλου Νικόλαου

hot!
Date added: 03/31/2014
Date modified: 03/31/2014
Filesize: 87.47 kB
Downloads: 1377

59 - Έγκριση παράστασης πληρεξουσίου δικηγόρου σε δικαστική υπόθεση πρώηνπρώην Αντιδημάρχου Πηνείας Χρυσανθόπουλου Νικόλαου

58 - Έγκριση παράστασης πληρεξουσίου δικηγόρου σε δικαστική υπόθεση πρώην Δημάρχου Πηνείας 58 - Έγκριση παράστασης πληρεξουσίου δικηγόρου σε δικαστική υπόθεση πρώην Δημάρχου Πηνείας

hot!
Date added: 03/31/2014
Date modified: 03/31/2014
Filesize: 87.15 kB
Downloads: 1396

58 - Έγκριση παράστασης πληρεξουσίου δικηγόρου σε δικαστική υπόθεση πρώην Δημάρχου Πηνείας

57 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αίτηση Αθανασίας συζύγου Βασιλείου Αλεξανδρόπουλου 57 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αίτηση Αθανασίας συζύγου Βασιλείου Αλεξανδρόπουλου

hot!
Date added: 03/31/2014
Date modified: 03/31/2014
Filesize: 88.67 kB
Downloads: 1351

57 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αίτηση Αθανασίας συζύγου Βασιλείου Αλεξανδρόπουλου

55 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αίτηση - κλήση Αλεξάνδρας Γεωργοπούλου και λοιπών κατά του Δήμου 55 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αίτηση - κλήση Αλεξάνδρας Γεωργοπούλου και λοιπών κατά του Δήμου

hot!
Date added: 03/31/2014
Date modified: 03/31/2014
Filesize: 86.23 kB
Downloads: 1334

55 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αίτηση - κλήση Αλεξάνδρας Γεωργοπούλου και λοιπών κατά του Δήμου

54 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την καταβολή προσαυξήσεων 54 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την καταβολή προσαυξήσεων

hot!
Date added: 03/31/2014
Date modified: 03/31/2014
Filesize: 89.74 kB
Downloads: 1359

54 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την καταβολή προσαυξήσεων

53 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή της εταιρείας ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 53 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή της εταιρείας ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

hot!
Date added: 03/31/2014
Date modified: 03/31/2014
Filesize: 118.36 kB
Downloads: 1335

53 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή της εταιρείας ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

52 -Άσκηση ένδικου μέσου κατά της με αριθμό 234'13 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου 52 -Άσκηση ένδικου μέσου κατά της με αριθμό 234'13 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου

hot!
Date added: 03/31/2014
Date modified: 03/31/2014
Filesize: 121.34 kB
Downloads: 1583

52 -Άσκηση ένδικου μέσου κατά της με αριθμό 234'13 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου

51 - Έγκριση πρακτικού & κατακύρωση δημοπρασίας του έργου Ανάπλαση & βιοκλιματική αναβάθμιση 51 - Έγκριση πρακτικού & κατακύρωση δημοπρασίας του έργου Ανάπλαση & βιοκλιματική αναβάθμιση

hot!
Date added: 03/31/2014
Date modified: 03/31/2014
Filesize: 158.85 kB
Downloads: 2789

51 - Έγκριση πρακτικού & κατακύρωση δημοπρασίας του έργου Ανάπλαση & βιοκλιματική αναβάθμιση

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS