ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Wed27092023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2014 4η Συνεδρίαση Τακτική 3-2-2014 (21-31)

4η Συνεδρίαση Τακτική 3-2-2014 (21-31)

4η Συνεδρίαση Τακτική 3-2-2014  (21-31)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

21 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 21 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού

hot!
Date added: 06/13/2014
Date modified: 06/13/2014
Filesize: 112.75 kB
Downloads: 1692

21 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού

91 - Απ ευθείας ανάθεση του έργου Αποκατάσταση οδικού δικτύου Τ.Κ Σιμόπουλου 91 - Απ ευθείας ανάθεση του έργου Αποκατάσταση οδικού δικτύου Τ.Κ Σιμόπουλου

hot!
Date added: 03/31/2014
Date modified: 03/31/2014
Filesize: 93.23 kB
Downloads: 1752

91 - Απ ευθείας ανάθεση του έργου Αποκατάσταση οδικού δικτύου Τ.Κ Σιμόπουλου

26 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014 26 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014

hot!
Date added: 02/28/2014
Date modified: 02/28/2014
Filesize: 153.71 kB
Downloads: 1770

26 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014

31 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σε εισήγηση Δημοτολογίου 31 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σε εισήγηση Δημοτολογίου

hot!
Date added: 02/17/2014
Date modified: 02/17/2014
Filesize: 114.3 kB
Downloads: 1729

31 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σε εισήγηση Δημοτολογίου

30 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στη με αριθμό 563-2014 κλήση Εισαγγελίας Εφετών Πατρών 30 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στη με αριθμό 563-2014 κλήση Εισαγγελίας Εφετών Πατρών

hot!
Date added: 02/17/2014
Date modified: 02/17/2014
Filesize: 88.81 kB
Downloads: 1659

30 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στη με αριθμό 563-2014 κλήση Εισαγγελίας Εφετών Πατρών

27 - Λήψη απόφασης για την έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 27 - Λήψη απόφασης για την έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

hot!
Date added: 02/17/2014
Date modified: 02/17/2014
Filesize: 140.92 kB
Downloads: 1770

27 - Λήψη απόφασης για την έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

25 - Ανάθεση εκπόνησης Ενεργειακής μελέτης κλειστού Αμαλιάδας 25 - Ανάθεση εκπόνησης Ενεργειακής μελέτης κλειστού Αμαλιάδας

hot!
Date added: 02/17/2014
Date modified: 02/17/2014
Filesize: 111.53 kB
Downloads: 1700

25 - Ανάθεση εκπόνησης Ενεργειακής μελέτης κλειστού Αμαλιάδας

24 - Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας λαμπτήρων έτους 2014 24 - Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας λαμπτήρων έτους 2014

hot!
Date added: 02/17/2014
Date modified: 02/17/2014
Filesize: 128.31 kB
Downloads: 1808

24 - Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας λαμπτήρων έτους 2014

23 - Έγκριση της με αρ. πρωτ. 3877'3-2-2014 απόφασης Δημάρχου 23 - Έγκριση της με αρ. πρωτ. 3877'3-2-2014 απόφασης Δημάρχου

hot!
Date added: 02/17/2014
Date modified: 02/17/2014
Filesize: 90.36 kB
Downloads: 1733

23 - Έγκριση της με αρ. πρωτ. 3877'3-2-2014 απόφασης Δημάρχου

22 - Έγκριση της με αρ. πρωτ. 2805'27-1-2014 απόφασης Δημάρχου 22 - Έγκριση της με αρ. πρωτ. 2805'27-1-2014 απόφασης Δημάρχου

hot!
Date added: 02/17/2014
Date modified: 02/17/2014
Filesize: 92.84 kB
Downloads: 1700

22 - Έγκριση της με αρ. πρωτ. 2805'27-1-2014 απόφασης Δημάρχου

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS