ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sun01102023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2014 2η Συνεδρίαση Τακτική 22-1-2014 (5-19)

2η Συνεδρίαση Τακτική 22-1-2014 (5-19)

2η Συνεδρίαση Τακτική 22-1-2014  (5-19)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

9 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 9 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού

hot!
Date added: 02/14/2014
Date modified: 02/14/2014
Filesize: 135.8 kB
Downloads: 1728

9 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού

7  -Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σε δικαστική υπόθεση Αντιδημάρχου Χριστοφόρου Ευάγγελου 7 -Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σε δικαστική υπόθεση Αντιδημάρχου Χριστοφόρου Ευάγγελου

hot!
Date added: 02/14/2014
Date modified: 02/14/2014
Filesize: 86.13 kB
Downloads: 1726

7  -Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σε δικαστική υπόθεση Αντιδημάρχου Χριστοφόρου Ευάγγελου

6  - Έγκριση ασκηθείσας ανακοπής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας 6 - Έγκριση ασκηθείσας ανακοπής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας

hot!
Date added: 02/14/2014
Date modified: 02/14/2014
Filesize: 86.9 kB
Downloads: 1734

6  - Έγκριση ασκηθείσας ανακοπής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας

19 -Αίτηση εξαίρεσης Δικηγόρου Αμαλιάδας κ. Τσάγκα Παναγιώτη αρ. πρωτοκόλλου 693'2014 19 -Αίτηση εξαίρεσης Δικηγόρου Αμαλιάδας κ. Τσάγκα Παναγιώτη αρ. πρωτοκόλλου 693'2014

hot!
Date added: 01/31/2014
Date modified: 01/31/2014
Filesize: 92.61 kB
Downloads: 1684

19 -Αίτηση εξαίρεσης Δικηγόρου Αμαλιάδας κ. Τσάγκα Παναγιώτη αρ. πρωτοκόλλου 693'2014

18 -Αίτηση εξαίρεσης Δικηγόρου Αμαλιάδας κ. Τσάγκα Παναγιώτη αρ. πρωτοκόλλου 692'2014 18 -Αίτηση εξαίρεσης Δικηγόρου Αμαλιάδας κ. Τσάγκα Παναγιώτη αρ. πρωτοκόλλου 692'2014

hot!
Date added: 01/31/2014
Date modified: 01/31/2014
Filesize: 91.91 kB
Downloads: 1839

18 -Αίτηση εξαίρεσης Δικηγόρου Αμαλιάδας κ. Τσάγκα Παναγιώτη αρ. πρωτοκόλλου 692'2014

17 -Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στις κλήσεις Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 17 -Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στις κλήσεις Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου

hot!
Date added: 01/31/2014
Date modified: 01/31/2014
Filesize: 93.75 kB
Downloads: 1698

17 -Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στις κλήσεις Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου

15 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή Αθανασίας Μπιλίρη κατά του Δήμου 15 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή Αθανασίας Μπιλίρη κατά του Δήμου

hot!
Date added: 01/31/2014
Date modified: 01/31/2014
Filesize: 91.5 kB
Downloads: 1722

15 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή Αθανασίας Μπιλίρη κατά του Δήμου

14 - Άσκηση ένδικων μέσων κατά της 143'13 αποφάσεως Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας 14 - Άσκηση ένδικων μέσων κατά της 143'13 αποφάσεως Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας

hot!
Date added: 01/31/2014
Date modified: 01/31/2014
Filesize: 109.7 kB
Downloads: 1745

14 - Άσκηση ένδικων μέσων κατά της 143'13 αποφάσεως Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας

13 - Άσκηση ένδικων μέσων κατά της 14'13 αποφάσεως Ειρηνοδικείου Αμαλιάδας 13 - Άσκηση ένδικων μέσων κατά της 14'13 αποφάσεως Ειρηνοδικείου Αμαλιάδας

hot!
Date added: 01/31/2014
Date modified: 01/31/2014
Filesize: 108.5 kB
Downloads: 1728

13 - Άσκηση ένδικων μέσων κατά της 14'13 αποφάσεως Ειρηνοδικείου Αμαλιάδας

12  - Εκδίκαση των υποβληθεισών ενστάσεων κατά του Πρακτικού ΙΙ Διαγωνισμού για λύματα στην ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 12 - Εκδίκαση των υποβληθεισών ενστάσεων κατά του Πρακτικού ΙΙ Διαγωνισμού για λύματα στην ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

hot!
Date added: 01/29/2014
Date modified: 01/29/2014
Filesize: 438.35 kB
Downloads: 2895

12  - Εκδίκαση των υποβληθεισών ενστάσεων κατά του Πρακτικού ΙΙ Διαγωνισμού για λύματα στην ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS