ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sun19052019

LAST_UPDATEFri, 10 May 2019 1pm

Back You are here: Αρχική ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κατάλογος Καταγγελιών ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Καταγγελία για επί ενδεκάμηνο έλλειψη απάντησης σε αίτηση και για παράνομη χρέωση   ύδρευσης. Καταγγελία για επί ενδεκάμηνο έλλειψη απάντησης σε αίτηση και για παράνομη χρέωση ύδρευσης.

hot!
Date added: 03/16/2017
Date modified: 04/26/2017
Filesize: 139.31 kB
Downloads: 274

Υπόθεση: 13/2017

Υποβολή: 09.03.2017

Διαμεσολάβηση 13/2017 προς Δ/νση Υδάτινων Πόρων και Αποκαταστάσεων & Δ/νση Οικονομικών: 15.03.2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, με εισήγηση της Υπηρεσίας, έκανε δεκτό το αίτημα του καταγγέλλοντα, με την υπ.αριθμ. 104/2017 απόφασή του. Αναμένεται και η επίσημη απάντηση της Υπηρεσίας.

Καταγγελία για την εν γένει λειτουργία του Δημοτικού Νεκροταφείου Αμαλιάδας Καταγγελία για την εν γένει λειτουργία του Δημοτικού Νεκροταφείου Αμαλιάδας

hot!
Date added: 03/16/2017
Date modified: 03/16/2017
Filesize: 131.41 kB
Downloads: 281

Υπόθεση: 12/2017

Υποβολή: 08.03.2017

Διαμεσολάβηση 12/2017 προς Δ/νση Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου: 10.03.2017

Αίτημα για αλλαγή υποχρέου τελών τριετούς ταφής Αίτημα για αλλαγή υποχρέου τελών τριετούς ταφής

hot!
Date added: 03/16/2017
Date modified: 04/26/2017
Filesize: 132.65 kB
Downloads: 273


Υπόθεση: 11/2017

Υποβολή: 01.03.2017

Διαμεσολάβηση 11/2017 προς Δ/νση Οικονομικών: 06.03.2017


Απάντηση της Δ/νσης Οικονομικών: 31.03.2017


Από τον κανονισμό  λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου Αμαλιάδας, δεν προβλέπεται

ικανοποίηση του αιτήματος της παραπονούμενης.

Καταγγελία για καθυστερημένη απάντηση σε αιτήσεις και άρνηση καταβολής αμοιβής για   υπερωρίες Καταγγελία για καθυστερημένη απάντηση σε αιτήσεις και άρνηση καταβολής αμοιβής για υπερωρίες

hot!
Date added: 03/16/2017
Date modified: 03/16/2017
Filesize: 134.03 kB
Downloads: 283

Υπόθεση: 10/2017

Υποβολή: 01.03.2017

Διαμεσολάβηση 10/2017 προς Δ/νση Οικονομικών: 09.03.2017

Αίτημα για καθιέρωση ενός ενιαίου τέλους τριετούς ταφής στο Δημοτικό Νεκροταφείο   Αμαλιάδας Αίτημα για καθιέρωση ενός ενιαίου τέλους τριετούς ταφής στο Δημοτικό Νεκροταφείο Αμαλιάδας

hot!
Date added: 03/16/2017
Date modified: 03/16/2017
Filesize: 140.46 kB
Downloads: 297


Υπόθεση: 09/2017

Υποβολή: 24.02.2017

Διαμεσολάβηση 09/2017 προς Δ/νση Οικονομικών και Δ/νση Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισμού & Πρασίνου: 06.03.2017

Αίτημα για αλλαγή κατηγορίας (θέσης) τάφου Αίτημα για αλλαγή κατηγορίας (θέσης) τάφου

hot!
Date added: 03/16/2017
Date modified: 03/16/2017
Filesize: 135.2 kB
Downloads: 274


Υπόθεση: 08/2017

Υποβολή: 23.02.2017

Διαμεσολάβηση 08/2017 προς Δ/νση Οικονομικών και Δ/νση Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισμού & Πρασίνου: 03.03.2017

 Καταγγελία για αδέσποτους σκύλους και καθαρισμό γειτονικού οικοπέδου Καταγγελία για αδέσποτους σκύλους και καθαρισμό γειτονικού οικοπέδου

hot!
Date added: 03/16/2017
Date modified: 05/03/2018
Filesize: 141.11 kB
Downloads: 300

Υπόθεση: 07/2017

Υποβολή: 22.02.2017

Διαμεσολάβηση 07/2017 προς Δ/νση Διοίκησης & Πρόνοιας, Δ/νση Καθαριότητας

Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου, Π.Ε.Ηλείας, Δ/νση Δημ.Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας:

28.02.2017

Απάντηση Δ/νσης Διοίκησης και Πρόνοιας: 06.03.2017

Απάντηση Π.Ε.Ηλείας, Δ/νση Δημ.Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας: 21.06.2017

Δ/νση Διοίκησης και Πρόνοιας: Η λύση του προβλήματος δυσχεραίνεται από τις απαιτήσεις του νόμου και του αριθμού των αδέσποτων.

Π.Ε.Ηλείας: Η Π.Ε.Ηλείας επιβεβαιώνει με αυτοψία το βάσιμο  της καταγγελίας και υποδεικνύει ενημέρωση των οικοπεδούχων.

Καταγγελία για αδέσποτους σκύλους Καταγγελία για αδέσποτους σκύλους

hot!
Date added: 03/13/2017
Date modified: 03/13/2017
Filesize: 132.56 kB
Downloads: 279

Υπόθεση: 06/2017

Υποβολή: 16.02.2017

Διαμεσολάβηση 06/2017 προς Δ/νση Διοίκησης & Πρόνοιας: 23.02.2017

Απάντηση Δ/νσης Διοίκησης & Πρόνοιας: 06.03.2017

Από την απάντηση της υπηρεσίας προκύπτει ότι έχουν γίνει συγκεκριμένες ενέργειες για την αντιμετώπιση του γενικότερου προβλήματος των αδέσποτων σκύλων, οι οποίες όμως δυσχεραίνονται από τις απαιτήσεις του νόμου και από τον αυξανόμενο αριθμό εγκαταλειμμένων αδέσποτων, τα οποία διογκώνουν το πρόβλημα.

Καταγγελία για αδέσποτους σκύλους Καταγγελία για αδέσποτους σκύλους

hot!
Date added: 02/20/2017
Date modified: 03/13/2017
Filesize: 134.05 kB
Downloads: 259

Υπόθεση: 05/2017

Υποβολή: 14.02.2017

Διαμεσολάβηση 05/2017 προς Δ/νση Διοίκησης & Πρόνοιας: 16.02.2017

Απάντηση Δ/νσης Διοίκησης & Πρόνοιας: 06.03.2017


Από την απάντηση της υπηρεσίας προκύπτει ότι έχουν γίνει συγκεκριμένες ενέργειες για την αντιμετώπιση του γενικότερου προβλήματος των αδέσποτων σκύλων, οι οποίες όμως δυσχεραίνονται από τις απαιτήσεις του νόμου και από τον αυξανόμενο αριθμό εγκαταλειμμένων αδέσποτων, τα οποία διογκώνουν το πρόβλημα.

 

 Καταγγελία για τέλη τριετούς ταφής και έλλειψη ενημέρωσης για αποτέλεσμα προσφυγής Καταγγελία για τέλη τριετούς ταφής και έλλειψη ενημέρωσης για αποτέλεσμα προσφυγής

hot!
Date added: 02/20/2017
Date modified: 03/16/2017
Filesize: 127.96 kB
Downloads: 279

Υπόθεση: 04/2017

Υποβολή: 31.01.2017

Διαμεσολάβηση 04/2017 προς Δ/νση Οικονομικών: 10.02.2017

Απάντηση της Δ/νσης Οικονομικών: 21.02.2017

Από την απάντηση της υπηρεσίας προκύπτει ότι δεν υπάρχει απόφαση επί της προσφυγής, ότι δεν υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την παραχώρηση του τάφου και τους όρους της, ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για αγορά του συγκεκριμένου τάφου, ούτε παρόμοιο προηγούμενο για την παραχώρηση τάφου.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS