ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Thu13082020

LAST_UPDATEFri, 07 Aug 2020 8am

Back You are here: Αρχική ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κατάλογος Καταγγελιών ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Καταγγελία για επιβάρυνσή του, ως ιδιοκτήτη, από την κατανάλωση νερού του ενοικιαστή, λόγω μη διακοπής της υδροδότησης και συσσώρευση οφειλών και προσαυξήσεων. Καταγγελία για επιβάρυνσή του, ως ιδιοκτήτη, από την κατανάλωση νερού του ενοικιαστή, λόγω μη διακοπής της υδροδότησης και συσσώρευση οφειλών και προσαυξήσεων.

hot!
Date added: 01/15/2019
Date modified: 01/15/2019
Filesize: 134.53 kB
Downloads: 279

Υπόθεση: 11/2018

Υποβολή: 11.07.2018

Διαμεσολάβηση 11/2018 προς 1] Διεύθυνση Υδάτινων Πόρων και Αποκαταστάσεων 2] Διεύθυνση Οικονομικών.

Καταγγελία για αδικαιολόγητη απομάκρυνση κάδων σκουπιδιών από τη θέση τους. Καταγγελία για αδικαιολόγητη απομάκρυνση κάδων σκουπιδιών από τη θέση τους.

hot!
Date added: 01/15/2019
Date modified: 01/15/2019
Filesize: 135.71 kB
Downloads: 264

Υπόθεση: 10/2018

Υποβολή: 27.06.2018

Διαμεσολάβηση 10/2018 προς Διεύθυνση Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου.

 Καταγγελία για αδικαιολόγητη απομάκρυνση κάδων σκουπιδιών από τη θέση τους. Καταγγελία για αδικαιολόγητη απομάκρυνση κάδων σκουπιδιών από τη θέση τους.

hot!
Date added: 01/15/2019
Date modified: 01/15/2019
Filesize: 136.27 kB
Downloads: 274

Υπόθεση: 09/2018

Υποβολή: 27.06.2018

Διαμεσολάβηση 09/2018 προς Διεύθυνση Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου.

Καταγγελία για καθυστέρηση απάντησης σε αίτηση και παράνομη λειτουργία σταθερής καντίνας Καταγγελία για καθυστέρηση απάντησης σε αίτηση και παράνομη λειτουργία σταθερής καντίνας

hot!
Date added: 07/04/2018
Date modified: 01/16/2019
Filesize: 169.96 kB
Downloads: 731

Υπόθεση: 08/2018

Υποβολή: 25.06.2018

Διαμεσολάβηση 08/2018 προς 1.] Δ/νση Οικονομικών 2.] Δ/νση Διοίκησης και Πρόνοιας 3.] Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικης Αστυνομίας 4.] Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος 5.] Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και διαβίβαση 1.] Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσία  Ηλείας 2.] Δ/νση Δημ.Υγείας και Κοιν.Μέριμνας Π.Ε.Ηλείας: 02.07.2018

Απάντηση Δ/νσης Διοίκησης και Πρόνοιας - Τμήμα Τοπικής Ανάπτυξης: 23.07.2018

Απάντηση Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικης Αστυνομίας: 11.07.2018

Απάντηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών: 16.07.2018

Απάντηση Δ/νση Δημ.Υγείας και Κοιν.Μέριμνας Π.Ε.Ηλείας: 13.07.2018 και 16.08.2018

Κατόπιν ελέγχου της Δημοτικής Αστυνομίας, το Τμήμα Τοπικής  Ανάπτυξης της Δ/νσης Διοίκησης  και Πρόνοιας, επέστειλε έγγραφο στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, για ανάκληση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας της καντίνας, όπως επίσης απέστειλε έγγραφο στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοιν.Μέριμνας Π.Ε.Ηλείας για διενέργιεα υγειονομικού ελέγχου. Η καταγγέλλουσα επανήλθε, θεωρώντας μη ικανοποιητική την ανταπόκριση των υπηρεσιών του Δήμου. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δεν κατόρθωσε να συνεδριάσει, μετά από δύο προσκλήσεις του Πρόεδρου της, λόγω έλλειψης απαρτίας και το θέμα της ανάκλησης  της άδειας της καντίνας παραπέμφθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Συμπαραστάτης, με νέα Διαμεσολάβησή του (Διαμεσολάβηση 08/2018/Β στις 24.08.2018), απευθύνθηκε και στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, για την ταχεία εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία έγινε, χωρίς να είναι γνωστό το αποτέλεσμα της συζήτησης.

Καταγγελια για καθαρισμο οικοπεδου από ξερα χόρτα - βάτα κλπ Καταγγελια για καθαρισμο οικοπεδου από ξερα χόρτα - βάτα κλπ

hot!
Date added: 07/04/2018
Date modified: 07/04/2018
Filesize: 131.39 kB
Downloads: 1068

Υπόθεση: 07/2018

Υποβολή: 06.06.2018

Διαμεσολάβηση 07/2018 προς Διεύθυνση Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου
και διαβίβαση στη Διεύθυνση Δημ.Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.Ηλείας: 14.06.2018

Καταγγελία για απομάκρυνση κάδων σκουπιδιών μπροστά από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος Καταγγελία για απομάκρυνση κάδων σκουπιδιών μπροστά από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

hot!
Date added: 07/04/2018
Date modified: 01/16/2019
Filesize: 144.82 kB
Downloads: 1225

Υπόθεση: 06/2018

Υποβολή: 09.05.2018

Διαμεσολάβηση 06/2018 προς Διεύθυνση Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου: 24.05.2018

Απάντηση του αρμοδιου Αντιδημαρχου: 18.06.2018

Ικανοποίηση αιτήματος για απομάκρυνση των κάδων απορριμμάτων.

Η καταγγέλλουσα επανήλθε, για απομάκρυνση και του κάδου ανακύκλωσης γυαλιού, με την οποία συμφωνήσαμε, αλλά η Υπηρεσία δεν απάντησε στο αίτημα αυτό.

Καταγγελία για μη αποδοχή διακοπής υδροδότησης κατόπιν διακανονισμού των σχετικών οφειλών από την ύδρευση Καταγγελία για μη αποδοχή διακοπής υδροδότησης κατόπιν διακανονισμού των σχετικών οφειλών από την ύδρευση

hot!
Date added: 04/13/2018
Date modified: 04/13/2018
Filesize: 130.44 kB
Downloads: 466

Υπόθεση: 05/2018

Υποβολή: 05.04.2018

Διαμεσολάβηση 05/2018 προς Διεύθυνση Υδάτινων Πόρων: 11.04.2018

Καταγγελία για καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων της πόλης από καταστήματα και επιχειρήσεις και παρεμπόδιση κυκλοφορίας πεζών Καταγγελία για καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων της πόλης από καταστήματα και επιχειρήσεις και παρεμπόδιση κυκλοφορίας πεζών

hot!
Date added: 04/13/2018
Date modified: 04/13/2018
Filesize: 129.35 kB
Downloads: 446

Υπόθεση: 04/2018

Υποβολή: 04.04.2018

Διαμεσολάβηση 04/2018 προς Δημοτική Αστυνομία: 10.04.2018

 Καταγγελία για έλλειψη απάντησης σε αίτηση. Καταγγελία για έλλειψη απάντησης σε αίτηση.

hot!
Date added: 03/28/2018
Date modified: 03/28/2018
Filesize: 123.21 kB
Downloads: 493

Υπόθεση: 03/2018

Υποβολή: 22.03.2018

Διαμεσολάβηση 03/2018 προς Γραφείο Δημάρχου: 27.03.2018

Καταγγελία για έλλειψη απάντησης σε αίτηση και αδιαφορία για τον έλεγχο και την αντικατάσταση υδρομετρητή Καταγγελία για έλλειψη απάντησης σε αίτηση και αδιαφορία για τον έλεγχο και την αντικατάσταση υδρομετρητή

hot!
Date added: 03/28/2018
Date modified: 03/28/2018
Filesize: 127.08 kB
Downloads: 523

Υπόθεση: 02/2018

Υποβολή: 26.02.2018

Διαμεσολάβηση 02/2018 προς Διεύθυνση Υδάτινων Πόρων και Αποκαταστάσεων: 28.02.2018

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS