ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Mon13072020

LAST_UPDATETue, 23 Jun 2020 4am

Back You are here: Αρχική ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κατάλογος Καταγγελιών ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Ascendant ]

Αίτημα  για πρόβλεψη θέσεων και βραχυχρόνιων αδειών υπαίθριου στάσιμου   εμπορίου Αίτημα για πρόβλεψη θέσεων και βραχυχρόνιων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

hot!
Date added: 06/02/2016
Date modified: 06/02/2016
Filesize: 134.27 kB
Downloads: 542

Υπόθεση: 14/2016

Υποβολή: 31.05.2016

Διαμεσολάβηση 14/2016 προς Δ/νση Διοίκησης και Πρόνοιας: 01.06.2016

 Καταγγελία εκμισθωτή για χρέωση κατανάλωσης νερού από μισθωτή Καταγγελία εκμισθωτή για χρέωση κατανάλωσης νερού από μισθωτή

hot!
Date added: 08/06/2015
Date modified: 06/23/2016
Filesize: 139.83 kB
Downloads: 542

Υπόθεση: 13/2015

Υποβολή: 27.07.2015

Διαμεσολάβηση 13/2015 προς Δ/νση Υδάτινων Πόρων και Αποκαταστάσεων & Δ/νση Οικονομικών: 03.08.2015

Απάντηση Δ/νσης Οικονομικών: 10.09.2015

Απάντηση Δ/νσης Υδάτινων Πόρων και Αποκαταστάσεων: 21.09.2015

Με την υπ.αριθμ.77/28.03.2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε νέος Κανονισμός Ύδρευσης –Αποχέτευσης, με τον οποίο, βάσει των άρθρων 17 και 19, ικανοποιούνται εν μέρει οι ατέλειες του προηγούμενου κανονισμού εις βάρος των ιδιοκτητών εκμισθωμένων ακινήτων. Παραμένει η εκκρεμότητα των μέχρι την έγκριση του νέου Κανονισμού οφειλών.

 Καταγγελία εκμισθωτή για χρέωση κατανάλωσης νερού από μισθωτή Καταγγελία εκμισθωτή για χρέωση κατανάλωσης νερού από μισθωτή

hot!
Date added: 10/08/2015
Date modified: 06/23/2016
Filesize: 141.15 kB
Downloads: 541


Υπόθεση: 19/2015

Υποβολή: 30.09.2015

Διαμεσολάβηση 19/2015 προς Διεύθυνση Υδάτινων Πόρων και Αποκαταστάσεων & Δ/νση Οικονομικών: 01.10.2015


Απάντηση Δ/νσης Οικονομικών: 09.02.2016

Απάντηση Δ/νσης Υδάτινων Πόρων και Αποκαταστάσεων: 16.12.2015

Με την υπ.αριθμ.77/28.03.2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε νέος Κανονισμός Ύδρευσης–Αποχέτευσης, με τον οποίο, βάσει των άρθρων 17 και 19, ικανοποιούνται εν μέρει οι ατέλειες του προηγούμενου κανονισμού εις βάρος των ιδιοκτητών εκμισθωμένων ακινήτων. Παραμένει η εκκρεμότητα των μέχρι την έγκριση του νέου Κανονισμού οφειλών.   

 

Καταγγελία για καθυστέρηση και δημιουργία προβλημάτων στην εξόφληση τιμολογίου Καταγγελία για καθυστέρηση και δημιουργία προβλημάτων στην εξόφληση τιμολογίου

hot!
Date added: 01/12/2017
Date modified: 03/29/2018
Filesize: 126.38 kB
Downloads: 540

Υπόθεση: 01/2017

Υποβολή: 10.01.2017 & 02.03.2017

Διαμεσολάβηση 01/2017 προς ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ "Ο ΗΛΕΙΟΣ": 12.01.2017

Aπάντηση ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ "Ο ΗΛΕΙΟΣ": 07.02.2017

Διαμεσολάβηση 01/2017/B: 07.03.2017

Από την απάντηση της  Δ/ντριας του ΝΠΔΔ Δήμου Ήλιδας  «Ο ΗΛΕΙΟΣ» προκύπτει ότι η Υπηρεσία του ΗΛΕΙΟΥ λανθασμένα (και προφανώς ακούσια) αποδέχτηκε το τιμολόγιο του παραπονούμενου, με ημερομηνία προγενέστερη της απόφασης του  Διοικητικού Συμβουλίου για ψήφιση της πίστωσης, ενώ έπρεπε να έχει εκδοθεί μετά την απόφαση αυτή. Το λάθος αυτό οδήγησε και σε ακύρωση του σχετικού χρηματικού εντάλματος. Υποδείχτηκε στον καταγγέλλοντα να ακυρώσει το τιμολόγιο του και να εκδόσει νέο, αλλά αυτός αρνήθηκε.

Καταγγελία για τη μη λήψη απάντησης σε τρεις αιτήσεις Καταγγελία για τη μη λήψη απάντησης σε τρεις αιτήσεις

hot!
Date added: 04/25/2016
Date modified: 04/25/2016
Filesize: 144.64 kB
Downloads: 540

Υπόθεση: 09/2016

Υποβολή: 20.04.2016

Διαμεσολάβηση 09/2016 προς Δ/νση Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων και Δ/νση Οικονομικών: 22.04.2016

Απάντηση Δ/νσης Οικονομικών: 25.04.2016

Καταγγελία για πλημμύρα από όμβρια Καταγγελία για πλημμύρα από όμβρια

hot!
Date added: 11/13/2015
Date modified: 06/23/2016
Filesize: 125.91 kB
Downloads: 540

Υπόθεση: 25/2015

Υποβολή: 10.11.2015

Διαμεσολάβηση 25/2015 προς Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών: 12.11.2015

Απάντηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών: 24.11.2015


Σύμφωνα με την απάντηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η  υπηρεσία, κατόπιν αυτοψίας, διαπίστωσε το πρόβλημα και κοινοποίησε στην Δ/νση Καθαριότητας για τις δικές της ενέργειες.

Καταγγελία για πλημμύρα από όμβρια και αίτημα αποζημίωσης Καταγγελία για πλημμύρα από όμβρια και αίτημα αποζημίωσης

hot!
Date added: 11/13/2015
Date modified: 06/23/2016
Filesize: 129.24 kB
Downloads: 537

Υπόθεση: 24/2015

Υποβολή: 10.11.2015

Διαμεσολάβηση 24/2015 προς Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δ/νση Οικονομικών: 11.11.2015

Απάντηση Δ/νσης Οικονομικών: 23.11.2015

Απάντηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών: 01.12.2015

Σύμφωνα με την απάντηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών το συγκεκριμένο πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με τον καθαρισμό της κοίτης στα πλαίσια ευρύτερων εργασιών εκτέλεσης αντιπλυμμηρικών έργων ενώ σύμφωνα με την απάντηση της Δ/νσης Οικονομικών το αίτημα για αποζημίωση περιουσίας λόγω εντόνων καιρικών φαινομένων "δε βρίσκει έρεισμα σε διάταξη νόμου".          

Καταγγελία για αδέσποτους σκύλους Καταγγελία για αδέσποτους σκύλους

hot!
Date added: 06/10/2016
Date modified: 06/29/2016
Filesize: 132.04 kB
Downloads: 534

Υπόθεση: 16/2016

Υποβολή: 07.06.2016

Διαμεσολάβηση 16/2016 προς Δ/νση Διοίκησης και Πρόνοιας: 09.06.2016

Απάντηση Δ/νσης Διοίκησης και Πρόνοιας: 16.06.2016

Από την απάντηση της αρμόδιας Δ/νσης Διοίκησης και Πρόνοιας προκύπτει ότι έχουν προχωρήσει οι ενέργειες για την αντιμετώπιση του γενικότερου προβλήματος των αδέσποτων σκύλων  (χώρος, υπάλληλος κλπ). Η συγκέντρωση σκύλων από όλα τα σημεία απαιτεί χρόνο.  

Καταγγελία για χρέωση τελών ύδρευσης και αποχέτευσης Καταγγελία για χρέωση τελών ύδρευσης και αποχέτευσης

hot!
Date added: 11/30/2015
Date modified: 06/23/2016
Filesize: 148.57 kB
Downloads: 531

Υπόθεση: 26/2015

Υποβολή: 12.11.2015

Διαμεσολάβηση 26/2015 προς Δ/νση Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων και Δ/νση

Οικονομικών: 24.11.2015

Απάντηση Δ/νσης Οικονομικών: 09.02.2016

Με την υπ.αριθμ.77/28.03.2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε νέος Κανονισμός Ύδρευσης–Αποχέτευσης, με τον οποίο, βάσει των άρθρων 17 και 19, ικανοποιούνται εν μέρει οι ατέλειες του προηγούμενου κανονισμού εις βάρος των ιδιοκτητών εκμισθωμένων ακινήτων. Παραμένει η εκκρεμότητα των μέχρι την έγκριση του νέου Κανονισμού οφειλών. Για το ζήτημα των τελών αποχέτευσης εκκρεμεί ακόμη η απάντηση της Δ/νσης Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων.

 Αίτημα για εξαίρεση του οικισμού Μαραθιάς από το τέλος παρεπιδημούντων Αίτημα για εξαίρεση του οικισμού Μαραθιάς από το τέλος παρεπιδημούντων

hot!
Date added: 07/20/2016
Date modified: 11/10/2016
Filesize: 127.33 kB
Downloads: 530

Υπόθεση: 21/2016

Υποβολή: 06.07.2016

Διαμεσολάβηση 21/2016 προς Δήμαρχο Ήλιδας, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Οικονομική Επιτροπή  και Δ/νση Οικονομικών : 12.07.2016

Απάντηση Δ/νσης Οικονομικών: 20.07.2016


Από την απάντηση της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικών προκύπτει ότι το τέλος παρεπιδημούντων ισχύει και για τις κοινότητες Ροβιάτας και Σαβαλίων, όπως και για όλες τις κοινότητες στις οποίες δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, που εντάχθηκαν με την υπ.αριθμ.111/1998 Α.Δ.Σ. και συνεπώς δεν υπάρχει περιθώριο να εξαιρεθεί η Μαραθιά από το τέλος.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS